ನಕಾರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Icono aviso borrar.png
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರುತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.
ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಲು ಕಾರಣ: ಅಪೂರ್ಣ ಲೇಖನ


'ನಕಾರ' ಪದದ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.. 'ನಕಾರ' ಅ೦ದರೆ ಒಪ್ಪದೆ ಇರುವುದು. ಇದು 'ಸಕಾರ' ಪದದ ವಿರುದ್ದ ಪದ. ಇದಕ್ಕೆ 'ತಿರಸ್ಕಾರ'ಎನ್ನುವ ಪದವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊ೦ದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ನಕಾರ&oldid=632142" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ