ದಾವಣಗೆರೆ ವಾರ್ಡ್ ಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Icono aviso borrar.png
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರುತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.
ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಲು ಕಾರಣ: ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಲೇಖನವಲ್ಲ

ದಾವಣಗೆರೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಗಳು ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ವಾರ್ಡ್ ನಂ ೧[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಆನೆಕೊಂಡ
 • ದೇವರಾಜನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ
 • ದೇವರಾಜನಗರ ಬಡಾವಣೆ
 • ದೇವರಾಜನಗರ ಉತ್ತರ
 • ದೇವರಾಜನಗರ ಪೂರ್ವ
 • ಆನೆಕೊಂಡ ಪೂರ್ವ
 • ಬಸಾಪುರ ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮ
 • ಬಸಾಪುರ

ವಾರ್ಡ್ ನಂ ೨[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಭಾರತ್ ಕಾಲೋನಿ ಪಶ್ಚಿಮ
 • ಭಾರತ್ ಕಾಲೋನಿ ಪೂರ್ವ
 • ಹೆಚ್. ಕೆ. ಆರ್. ನಗರ
 • ಕಬ್ಬೂರು ಬಸಪ್ಪ ನಗರ
 • ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ
 • ವಿನಾಯಕ ನಗರ

ವಾರ್ಡ್ ನಂ ೩[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡ್
 • ಆವರಗೆರೆ
 • ಗೋಶಾಲೆ
 • ಶೇಖರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ
 • ಆವರಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ
 • ಬಸವನಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ
 • ಪಿ.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆ
 • ಆವರಗೆರೆ ಈಶಾನ್ಯ
 • ಆವರಗೆರೆ ಪೂರ್ವ
 • ಶೇಖರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಉತ್ತರ-ಪೂರ್ವ
 • ಶೇಖರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಪೂರ್ವ
 • ಆವರಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಉತ್ತರ-ಪೂರ್ವ

ವಾರ್ಡ್ ನಂ ೪[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ
 • ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ
 • ಶ್ರೀರಾಮ ಬಡಾವಣೆ
 • ಚಿಕ್ಕನಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆ
 • ಜಯನಗರ ಉತ್ತರ
 • ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್
 • ಜಯನಗರ ದಕ್ಷಿಣ
 • ಸರಸ್ವತಿನಗರ ಎ ಬ್ಲಾಕ್
 • ಸರಸ್ವತಿನಗರ ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್
 • ಚಿಕ್ಕಮಣಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ
 • ಜಯನಗರ ಎ ಬ್ಲಾಕ್
 • ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರ
 • ಭೂಮಿಕಾ ನಗರ

ವಾರ್ಡ್ ನಂ ೫[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ
 • ಲೆನಿನ್ ನಗರ, ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್. ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ
 • ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳೀ ೬೦ ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ
 • ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ನಗರೆ ೬೦ ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ
 • ಐಟಿಐ ಆವರಣ
 • ಸೈಯದ್ ಪೀರ್ ಬಡಾವಣೆ
 • ಮೌನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ
 • ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ ೧ನೇ ಹಂತ
 • ಹೆಚ್. ಆರ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ
 • ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ ದಕ್ಷಿಣ
 • ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ ೨ನೇ ಹಂತ
 • ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ ೨ನೇ ಹಂತ, ಟಿವಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ.