ತತ್ಸಮ-ತದ್ಭವ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
(ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)
Jump to navigation Jump to search
ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ: ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೂಲ ಪದವು ತತ್ಸಮ, ಅದೇ ಪದದ ಅಪಭ್ರಂಶವಾದ ಕನ್ನಡ ಪದವು ತದ್ಭವ - ಇವುಗಳನ್ನು ತತ್ಸಮ-ತದ್ಭವಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗಳು: ತತ್ಸಮ - ತದ್ಬವ

1)ಸ್ವರ್ಗ - ಸಗ್ಗ

2)ಆಶ್ಚರ್ಯ - ಅಚ್ಚರಿ

3)ರತ್ನ - ರನ್ನ/ರತುನ

4)ಶಯ್ಯಾ - ಸಜ್ಜೆ

5)ಸಾಹಸ - ಸಾಸ

6)ಭ್ರಮೆ - ಬೆಮೆ

7)ಕಾರ್ಯ - ಕಜ್ಜ

8)ಪ್ರಯಾಣ - ಪಯಣ

9)ಸ್ನೇಹ - ನೇಹ

10)ಪುಸ್ತಕ - ಹೊತ್ತಿಗೆ

11)ವಿಧಿ - ಬಿದಿ

12)ಪ್ರತಿ - ಪಡಿ

13)ಪೃಥ್ವಿ - ಪೊಡವಿ

14)ಧ್ವನಿ - ದನಿ

15)ವನ - ಬನ

16)ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಲಕುಮಿ

17)ಸ್ಫಟಿಕ - ಪಟಿಕ

18)ಕ್ರೌಂಚ - ಕೊಂಚೆ

19)ತಟ - ದಡ

20)ಪಲ್ಲಯಣ - ಹಲ್ಲಣ

21)ಹಂಸ - ಅಂಚೆ

22)ಆಕಾಶ - ಆಗಸ

23)ಸಂಧ್ಯಾ - ಸಂಜೆ

24)ಬ್ರಹ್ಮ - ಬೊಮ್ಮ

25)ರಾಕ್ಷಸ - ರಕ್ಕಸ

26)ಮುಖ - ಮೊಗ

27)ಮೃತ್ಯು - ಮಿತ್ತು

28) ಬೀದಿ - ವೀದಿ

29)ಅದ್ಭುತ - ಅದುಬುತ

30) ಪಕ್ಷಿ - ಪಕ್ಕಿ/ಹಕ್ಕಿ

31) ಮುಸುಳಿದ - ಮುಬ್ಬಾದ

32)ಮಂಟಪ - ಮಂಡಪ

33)ಅಪ್ಪಣೆ - ಅಣತಿ

34)ಶೃಂಗಾರ - ಸಿಂಗಾರ

35) ವಿದ್ಯಾ - ಬಿಜ್ಜೆ

36)ವೇದ - ಬೇದ

37)ತಪಸ್ವಿ - ತವಸಿ

38) ದಾಳಿಂಬೆ - ದಾಳಿಂಬ

39)ನಿತ್ಯ - ನಿಚ್ಚ

40)ದಂಷ್ರ್ಟಾ - ದಾಡೆ

41) ನಾಯಿ - ಗಾವಸಿಂಗ (ಗ್ರಾಮಸಿಂಗ)

42)ಶಿಲಾ - ಸಿಲೆ

43) ಚೀರಾ (ವಸ್ತ್ರ )- ಸೀರೆ

44) ಪರ್ವ - ಹಬ್ಬ

45) ಘೋಷಣೆ - ಗೋಸನೆ

46) ಶಿರಿ - ಸಿರಿ

47) ಮತ್ಸರ - ಮಚ್ಚರ

48) ವರ್ಷ - ವರುಷ

49)ಮುಗ್ದೆ - ಮುಗುದೆ

50)ಶುಂಠಿ - ಸುಂಟಿ

51)ಅಕ್ಷರ - ಅಕ್ಕರ

52)ಕಾವ್ಯ - ಕಬ್ಬ

53) ಯುಗ - ಜುಗ

54) ವ್ಯೆಂತರ - ಬೆಂತರ

55) ಶರ್ಕರಾ - ಸಕ್ಕರೆ

56) ಕಲಮಾ - ಕಳವೆ

57) ಅಬ್ದಿ - ಅಬುದಿ

58) ಪ್ರಸಾದ - ಹಸಾದ

59) ದಾತೃ - ದಾತಾರ

60) ಅಗ್ನಿ - ಅಗ್ಗಿ

61) ಶೂನ್ಯ - ಸೊನ್ನೆ

62) ಕಾಮ - ಕಾವ

63) ಚಂಪಕ - ಸಂಪಿಗೆ

64) ಕುಬ್ಬ - ಗುಜ್ಜ

65) ಶಂಖ - ಸಂಕು

66) ಉದ್ಯೋಗ - ಉಜ್ಜುಗ

67)ಧ್ಯಾನ - ಜಾನ

68)ದಾರಿ - ಬಟ್ಟೆ

69) ಪಟ್ಟಣ - ಪತ್ತನ

70) ವೀರ - ಬೀರ

71)ಜಟಾ - ಜಡೆ

72) ಪರವಶ - ಪಲವಸ

73)ಶೇಷ - ಸೇಸೆ

74) ಯಶಸ್ - ಯಶಸ್ಸು

75)ಭಂಗ - ಬನ್ನ

76) ಸರಸ್ವತಿ - ಸರಸತಿ

77) ಮೂರ್ತಿ - ಮೂರುತಿ

78) ಸ್ತಂಭ - ಕಂಬ

79) ಮೂಗ - ಮೂಕ

80) ಯಜ್ಞ - ಜನ್ನ

81) ವಂಧ್ಯಾ - ಬಂಜೆ


[೧] [೨]

ನೋಡಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಉಲ್ಲೇಖ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. ಕನ್ನಡ ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಕರಣ - ಗ್ರಂಥ ಲೇಖಕರು- ತೀ.ನಂ.ಶ್ರೀ. ಮೈಸೂರುವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲಾಖೆ ೧೯೪೨ ಬೆಂಗಳೂರು- ಪಟ- ೧೬೫
  2. ಕನ್ನಡ ಕೈಪಿಡಿ- ಸಂಪುಟ- ೧ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ, ಮತ್ತು ತೀ.ನಂ.ಶ್ರೀ.; ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಮಯಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ೧೬೬೫.ಪುಟ-೨೮-೩೩.