ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು


ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್
ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್
ನಿರ್ದೇಶನ ಗುರು ಪ್ರಸಾದ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಧನಂಜಯ್,ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಗುರು ಪ್ರಸಾದ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ೨೦೧೩
ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಿದೇರ್ಶನದ ಚಲನಚಿತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ್,ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಇತರರು  ಆಭಿನಯೇಸಿದರ್.