ಡಂಡಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ (ವೆಸ್ಟ್)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಇದು ಟೊರಾಂಟೋನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ. ನಗರ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಈ ವೀಧಿ,ಟೊರಾಂಟೋನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.