ಟೀಬೆಟರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ದಲೈ ಲಾಮಾಗಳು: ಹೆಸರು ದಲೈ ಲಾಮಾ; ದಲೈ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಹೆಸರು ಗ್ಯಾತ್ಸೋ ಅನುವಾದ, ಅಥವಾ "ಸಾಗರ" ಎಂಬ. ಟಿಬೆಟ್ ಬರುವ ಮೊದಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು 1624 ರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮಿಷನರಿಗಳು ಆಂಟೋನಿಯೋ ಡಿ ಆಂಡ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆಯ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ. ರಾಜ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ. ಎಲ್ಲಾ ಮಿಷನರಿಗಳು 1745 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು