ಜೀವಜಗತ್ತು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಲೇಖನವೇ ಇಲ್ಲ - ಇನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಏಕೆ?

ಭೂಮಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜೀವಿ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಂಗ್ರಹ ಲೋಕ.ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.


Icono aviso borrar.png
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರುತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.
ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಲು ಕಾರಣ: {{{1}}}