ಜನತಾ ಪಕ್ಷ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
Icono aviso borrar.png
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರುತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.
ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಲು ಕಾರಣ: ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಬ ನಿಖರತೆ ಇಲ್ಲ


ಇದು ಮೂಲತಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.ಮೊದಲು ಈ ಪಕ್ಷ