ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಬೆಕ್ಕುಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶಬೆಕ್ಕುಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಾಗ ಮುದ್ದುಮುದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಕೆಲವು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.ಇ೦ತಹ ಕೆಲವು ಬೆಕ್ಕಿನ ತಳಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸಿ೦ಗಾಪುರಾ

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಿ೦ಗಾಪುರಾ ಬೆಕ್ಕಿನ ತಳಿ ಆರ೦ಭವಾಗಿದ್ದು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಬಿಸ್ಸಿನಿಯಾ ಮೂಲದ ಈ ತಳಿಯ ಬೆಕ್ಕು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಬೆಕ್ಕು ಎ೦ಬ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ದೇಹ,ದೊಡ್ಡ ಕಿವಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣುಗಳಿ೦ದಾಗಿ ಸಿ೦ಗಾಪುರಾ ಬೆಕ್ಕು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿ ಆಟವಾಡುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು.

ಮ೦ಚ್ ಕಿನ್

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮ೦ಚ್ ಕಿನ್ ಜಗತ್ತಿನ ಪುಟ್ಟ ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎರದಡನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.ಇದರ ದೇಹ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ ಕಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಕುಬ್ಜನ೦ತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಬುದ್ದಿವ೦ತಿಕೆಯ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ ಮ೦ಚ್ ಕಿನ್ .