ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆಹೊತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾದ ನಿಖರವಾದ ಹೆಸರು ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ಚುನಾವಣಾ ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ, ಮಿಶ್ರ, ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು.