ಚಿನ್ನದಹಬ್ಬ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಇದು ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಮುಗಿದುದರ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 'ಸುವರ್ಣಮಹೋತ್ಸವ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸುವರ್ಣಮಹೋತ್ಸವ ಶಬ್ದವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲದ್ದಾಗಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಎಂದರೆ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬಂಗಾರ.

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ