ಚರ್ಚೆಪುಟ:ರೀಬಾಕ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ಸ್ಪೋಟ್ರ್ಸ್‌ವೇರ್ - ಕ್ರೀಡಾವಸ್ತ್ರ
  • ಫ್ರೈಸ್ಟೈಲ್ - ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್‌‌
  • ಕನ್ಸೂಮರ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ - ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ
  • ಉಚ್ಚಾರಣೆ ರಿಬಕ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ - ಉಚ್ಚಾರಣೆ ರೆಬಕ್‌‌ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ
  • ವಿಕೆಟ್ಸ್ - ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು