ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಬಯೋಪಾಲಿಮರ್

From ವಿಕಿಪೀಡಿಯ
Jump to navigation Jump to search
  • ಸೆಲ್ಯೂಲೋಸ್‌ಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಬಯೋಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೈವಿಕ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ - ಸೆಲ್ಯೂಲೋಸ್‌ಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಬಯೋಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳಾಗಿವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಜಟಿಲವಾದ ಜೈವಿಕ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.
  • ಸೆಲ್ಯೂಲೋಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿಯು ~90 ಪ್ರತಿಶತವಾದರೆ, ಮರದ ಭಾಗವು ~ 50 ಪ್ರತಿಶತವಾಗಿದೆ - ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲ್ಯೂಲೋಸ್‌ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.~90 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಮರದಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲ್ಯೂಲೋಸ್‌ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ. ~ 50 ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ
  • ಪಾಲಿಇಸ್ಟರ್‌ಗಳು - ಪಾಲಿಸ್ಟರ್‌ಗಳು