ಚರ್ಚೆಪುಟ:ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ (ಭಾರತ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಒ೦ದು ಪ್ರಸಿಧವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ ನಂತರ ನನ್ನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುಂದರ ಸ್ಥಳಗಳಿವವಿದೆ ಎ೦ದು ತಿಳಿದೆ.ಈ ಸ್ಥಳದ ವಿವರಣೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಬಯಸುತೆನೆ.ಈ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗವಗಿದೆ.ಈ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಳಿಕೋಳುತೆನೆ.ಈ ಸ್ಥಳದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಲುಗೆ ನಿದುತೆನೆ.