ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಅಥರ್ವವೇದ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಆಥರ್ವ ವೇದದ ಉಪ ವೇದ ಯಾವುದು ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು ಒಂದಕೋಂದು ಸಂಬಂದಿಸಿ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಮುಂದು ವರೆದಿದೆಯೇ ತಿಳಿಸಿ..