ಗುರು (ದ್ವಂದ್ವ ನಿವಾರಣೆ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಗುರು ಎಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವವನು ಹಾಗು ಅದರಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವವನು ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ಗುರುಎಂಬು ಇತರ ಪುಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ.