ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇತಿಹಾಸ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
Mohan.jpg
  • ಜೀಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಜನಿಸಿದರು?

ಎ) ಜನಪ್ರಿಯ ಪುರಾಣ ವರ್ಷ ೧ ಸಿ.ಇ.೨೫ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವರು ಜನಿಸಿದರು.

ಬಿ) ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಯೇಸುವಿನ ಜನನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ವರ್ಷವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೆದ ಸುಮಾರು ೬೫ ಸಿಇ ನಲ್ಲಿ - ವಯಸ್ಕ ಯೇಸುವಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯೇಸುವಿನ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯವುದೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೊರಲ್ಲಿಲವೆಂದು ಸುಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿ) ಜೀಸಸ್ ಹುಟ್ಟಿದ ವರ್ಷವನ್ನು ಥ್ರೇಸ್, ಒಬ್ಬ ಸಿಥಿಯನ್ ಸನ್ಯಾಸಿ, "ರೋಮನ್ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಅಬಾಟ್" ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ;

  • ) ರೋಮನ್, ಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಯುಗದ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಎಬಿ ಸಿಟಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ("ಸಿಟಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ") ನಿಂದ ಎಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ೧ ಎಯುಸಿ ರೋಮ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವರ್ಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ೫ ಎಯುಸಿ ೫ ನೇ ವರ್ಷದ ರೋಮ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ) ಥ್ರೇಸ್ ರೋಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಗಸ್ಟಸ್ ೪೩ ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಡೆದರು, ಮತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಟಿಬೆರಿಯಸ್ ರವರನ್ನು ಇವರು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರು.
  • ) ಲ್ಯೂಕ್ ೩:೧,೨೩ ಜೀಸಸ್ ೩೦ ವರ್ಷವಾದಾಗ,೧೫ ನೇ ವರ್ಷದ ಟಿಬೆರಿಯಸ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ) ಟಿಬೆರಿಯಸ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸಂಧರ್ಬದಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಗೆ ೩೦ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು,ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಗಸ್ಟಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ೧೫ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಸಿವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಸುಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ) ಅಗಸ್ಟಸ್ ೭೨೭ ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೀಸಸ್ ಜನ್ಮ ವನ್ನು ೭೫೪ ಎಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.
  • ) ಅದಾಗಿಯೂ, ಲ್ಯೂಕ್ ೧:೫ ಹೆರೋದನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಜನನ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆರೋದನು ೭೫೦ಎಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣವಾದನು.

ಡಿ) ಜೋಸೆಫ್ - ಅಮೇರಿಕಾ, ಪಾಂಟಿಫಿಕಲ್ ಬೈಬಲಿನ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಬೈಬಲಿನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಬಲಿನ ಅಭ್ಯಸ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ - ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದ ವರ್ಷ ಖಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು,ಯೇಸುವಿನ ಜನ್ಮ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧ ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ." ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಯುಗವು' ಜೀಸಸ್ ಹುಟ್ಟಿದ ವರ್ಷದ ಮೂದಲಿನಿಂದ ಆರಂಬವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಇವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

  • ) ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೫ ರಂದು ಆಚರಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು?

ಎ. ರೋಮನ್ ಪೇಗನ್ ಮೊದಲ ಸ್ಯಾಟುರ್ನಾಲಿಯಾದ ರಜವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದನು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ವಾರದ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೭-೨೫ ನಡುವೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ರೋಮನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರೂ ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಜನರನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಈ ವಾರಾವಧಿಯ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಮನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು "ರೋಮನ್ ಜನರ ಶತ್ರು" ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಬ್ಬ ಆರಂಭಿಸಿದರು "ದುರಾಡಳಿತ ನಡೆಸು ಲಾರ್ಡ್." ಪ್ರತಿ ರೋಮನ್ ಸಮುದಾಯ ಅವರು ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಓರ್ವ ಬಲಿಪಶುವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೫ರಂದು ರೋಮನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಈ ಮುಗ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ ಕೊಲೆ ಮೂಲಕ ಕತ್ತಲೆಯ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಬಿ. ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ಬರಹಗಾರ ಕವಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಲೂಸಿಯನ್ (ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸ್ಯಾಟುರ್ನಾಲಿಯಾದ ಎಂಬ) ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಬಲಿದಾನದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ.ವ್ಯಾಪಕ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು (ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ) ಮಾನವ ಆಕಾರದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಸೇವಿಸುವ; ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಲೈಂಗಿಕ ಪರವಾನಗಿ; ಬೆತ್ತಲೆ ಹಾಡುವಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅತ್ಯಾಚಾರ.

ಸಿ.೪ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಿಇ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಇದು ಪೇಗನ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಾಟುಮಾಲಿಯಾ ಹಬ್ಬದ ಆಮದು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಾಯಕರ ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಯಾಟುಮಾಲಿಯಾ ಆಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ಪೇಗನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

ಡಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಯಾಟುಮಾಲಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಾಯಕರು ಯೇಸುವಿನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಎಂದು, ಸ್ಯಾಟುಮಾಲಿಯಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಿನ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೫ ನೇ ಹೆಸರಿನ.

ಇ . ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಸ್ಯಾಟುಮಾಲಿಯಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಶಸ್ಸು. ಸ್ಟೀಫನ್ , ಅಮ್ಹೆರ್ಸ್ಟ್, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, "ಈ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಬೃಹತ್ ನಿಗಾವಹಿಸಲು ಖಾತರಿ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಚರ್ಚ್ ತನ್ನ ಭಾಗವನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ರಜಾ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಲೋಲುಪತೆಯಷ್ಟೇ ಕುಡಿಯುವ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ (ಆಧುನಿಕ ಪೂರ್ವಗಾಮಿ) ಬೆತ್ತಲೆ ಹಾಡುವ, ಇತ್ಯಾದಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಫ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಬೋಸ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಥರ್ ಮೊದಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೫ ರಂದು ನೇಟಿವಿಟಿ ಗಮನಿಸಿದ ಆರಂಭದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ತಿಂಗಳ ಜನಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ "ಎಂದು ೧೬೮೭ ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ, ಆದರೆ ಹೀತ್ 'ಸ್ಯಾಟುಮಾಲಿಯಾ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆಂದರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರವೇ ಆ ಪಾಗನ್ ರಜಾದಿನಗಳು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. " ಇದರ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪೇಗನ್ ಮೂಲದ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪ್ಯುರಿಟನ್ನರಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಲನೆ ೧೬೫೯ ಮತ್ತು ೧೬೮೧ ನಡುವೆ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಆದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮೂಲಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಎ .ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಮೂಲ ಕೇವಲ ಆರಂಭದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಸ್ಯಾಟುಮಾಲಿಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೋಮನ್ ಪೇಗನ್ ನೇಮಕ, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಅದರ ಕವಲುಗಳಿವೆ ತುಂಬಾ ಆರಾಧಕರು "ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮರಗಳು" ಅನುಮೋದಿಸುವ ಚರ್ಚ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪೇಗನ್ ದೀರ್ಘ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಪೂಜೆ, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ತಂದು ಅವುಗಳ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಚರ್ಚ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತೆಳು ಜೊತೆಗೆ ದತ್ತು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಬಿ .ಮಿಸ್ಟ್ಲೆಟೊ ಮೂಲ ;

ನಾರ್ಸ್ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ನನ್ನಾ ಹೋರಾಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಾಲ್ಡರ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ದೇವರು ಒಂದು ಮಿಸ್ಟ್ಲೆಟೊ ಬಾಣದ ಬಳಸಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗಳ ತಮ್ಮ ಮಾನವ ತ್ಯಾಗದ ಬಲಿ ವಿಷಯುಕ್ತ ಮಿಸ್ಟ್ಲೆಟೊ ಬಳಸಲು. "ಮಿಸ್ಟ್ಲೆಟೊ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚುಂಬನ" ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಸ್ಟಮ್ ತ್ಯಾಗದ ಭಕ್ತ ಸ್ಯಾಟುರ್ನಾಲಿಯಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಪರವಾನಗಿ ನಂತರ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ. ಸಿ .ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲ

ಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರೋಮ್, ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಸ್ಯಾಟುಮಾಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೆಂಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ತರಲು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ತಿರಸ್ಕಾರ ನಾಗರಿಕರು ಬಂದೊದಗಿತು. ನಂತರ, ಈ ಆಚರಣೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ (ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ) ಸೇಂಟ್ ನಿಕೋಲಸ್ ಭಾವಿಸಲಾದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ಅದನ್ನು ಮರು ಬೇರೂರಿಸುವ ಈ ಕಸ್ಟಮ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಡಿ.ಸಾಂಟಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂಲ ಒಂದು. ನಿಕೋಲಸ್, ಟರ್ಕಿ ಜನಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮೈರಾ ಬಿಷಪ್ ಆಯಿತು. ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ನೇ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಸಂತ ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಕೋಲಸ್ 325 ಸಿಇ ನಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕರೆಯಿತು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಚಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಬಿಷಪ್ ನಡುವೆ. ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪಠ್ಯ "ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆವಿಲ್" ಯಹೂದಿಗಳ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾರು ಸಾವು ಜೀಸಸ್ ಶಿಕ್ಷೆ. 1087 ರಲ್ಲಿ ನಿಕೋಲಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ಯಾರು ನಾವಿಕರು ಒಂದು ಗುಂಪು ಟರ್ಕಿ ನಿಂದ ಬರಿ, ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ತನ್ನ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ತೆರಳಿದರು. ನಿಕೋಲಸ್ ತನ್ನ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಲು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ವರವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಬ ದೇವತೆ, ಅಥವಾ, ಇಲ್ಲ ದುರಾಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ. ಅಜ್ಜಿ ನಿಕೋಲಸ್ ಭಕ್ತ ಕೇಂದ್ರವಾಯಿತು ಇದು ಬರಿ ಅವಳ ದೇವಾಲಯ, ಉಚ್ಛಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ಅವರು ನಿಕೋಲಸ್ ಮರಣ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇದು ಜರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಟಿಕ್ ಪೇಗನ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ರವರೆಗೆ ನಿಕೋಲಸ್ ಭಕ್ತ ಉತ್ತರ ಹರಡಿತು. ಈ ಗುಂಪುಗಳು ವೊಡೆನ್-ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ದೇವರು ಮತ್ತು ಥಾರ್, ಬಾಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ತಂದೆ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ವದೇವ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೊಡೆನ್ ದೀರ್ಘ, ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಜೆ ಪ್ರತಿ ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೂಲಕ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ. ನಿಕೋಲಸ್ ವೊಡೆನ್ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿತು, ಅವರು, ತನ್ನ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಚೆಲ್ಲುವ ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆದು, ಹಾರುವ ಕುದುರೆಯನ್ನು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನ್ನ ವಿಮಾನ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಚಳಿಗಾಲದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ. ಉತ್ತರ ಯುರೋಪ್ ಪೇಗನ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಬಿಡ್, ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ನಿಕೋಲಸ್ ಭಕ್ತ ದತ್ತು ಮತ್ತು ಅವನು ಕಲಿಸಿದ ಬದಲಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ನೇ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲ. ಡಾ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಮೂರ್, ಯೂನಿಯನ್ ಸೆಮಿನರಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು, ನಿಕರ್ ಬಾಕರ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಓದಲು, ಮತ್ತು 1822 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾತ್ರ ಸಂತಾಕ್ಲಾಸ್ ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾದ: " ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ. ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಸೇಂಟ್ ನಿಕೋಲಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಚಿಮಣಿ ಮೂಲಕ ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು ... "ಮೂರ್ ಚಿಮಣಿಗಳು ಮೂಲಕ ಇಳಿದರು ಯಾರು ಎಂಟು ಹಿಮಸಾರಂಗ ಜೊತೆ ಸಾಂಟಾ ವಹಿಸಿದ ಹೊಸ. ಬವೇರಿಯನ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಥಾಮಸ್ ನಾಸ್ಟ್ ಬಹುತೇಕ ಸಂತಾಕ್ಲಾಸ್ ಆಧುನಿಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. 1862 ರಿಂದ 1886 ಮೂಲಕ, ಮೂರ್ ಕವಿತೆಯ ಆಧರಿಸಿ, ನಾಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಪರ್ಸ್ ವೀಕ್ಲಿ ಸಾಂಟಾ ಹೆಚ್ಚು 2,200 ಕಾರ್ಟೂನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ನಾಸ್ಟ್ ಮೊದಲು, ಸೇಂಟ್ ನಿಕೋಲಸ್ ಸ್ಟರ್ನ್ ಕಾಣುವ ಬಿಷಪ್ ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ ಗ್ನೋಮ್ ರೀತಿಯ ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚಿತ್ರ ಎಂದು. ನಾಸ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದ, ಎಲ್ವೆಸ್ ತುಂಬಿದ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು, ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಟಾ ಮನೆ ನೀಡಿದರು. ಸಾಂಟಾ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಕೆಂಪು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ರಜಾ ಬಂದಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ, ಪೇಗನ್ ಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಮತ್ತು ಯಹೂದಿಗಳು ಋತುವಿನ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ದೂರ ಮುನ್ನಡೆದರು, ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ಜನರು ಇದುವರೆಗೆ ಆಚರಣೆ ನ ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥ, ಇತಿಹಾಸ, ಅಥವಾ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ವಿರಾಮ. • ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಾನವಕುಲದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದೇವರ ಜನ್ಮ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ "ಟೋರಾ ಶಾಪ." ಇದು ಒಂದು 24 ಗಂಟೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಜುದಾಯಿಸಂ ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. • ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು. ಜೀಸಸ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ನೇ ರಂದು ಜನಿಸಿದರು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಇದೆ. •ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಯಹೂದಿಗಳು, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ, ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ. •ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮರಗಳು, ಮಿಸ್ಟ್ಲೆಟೊ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ಸಾಂಟಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನೇಕ ಇದುವರೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಪೇಗನ್ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಅವತಾರಗಳ ಇವೆ. ರಜಾದಿನವೆಂದು - ಏಪ್ರಿಲ್ 20 - 1933-45 ನಡುವೆ, ನಾಜಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ದಿನ, ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಭಾರಿ ಭೋಜನವು, ಮಾದಕತೆ, ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ, ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪೇಗನ್ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ದಿನ, ಯಹೂದಿಗಳು ಹಟಮಾರಿ ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಳಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯಿತು ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.