ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

"ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ" ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ. ತನ್ನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಉಡುಪಿಯಿ೦ದ 16.8 ಕಿಮೀ ದೂರ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿ೦ದ 304 ಕಿ ಮೀ ಆ೦ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಹಳ್ಳಿಗಳೆ೦ದರೆ ಕಾಡೂರು (3 ಕಿಮೀ), , ಸೂರಾಲು (5.3 ಕಿಮೀ), ಕರ್ಜೆ (5.9 ಕಿಮೀ), ಪೇತ್ರಿ (6.5 ಕಿಮೀ)ಹತ್ತಿರದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಉಡುಪಿ (25) ಕಿಮೀ), ಕುಂದಾಪುರ (35 ಕಿಮೀ), ಕಾರ್ಕಳ(50ಕೀಮಿ) ಗಳು