ಎ೦ ಎಸ್ ವಿಜಯಾಹರನ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಎ೦ ಎಸ್ ವಿಜಯಾಹರನ್ ಇವರು ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ನಿಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಟ್ಟಿಹರಟೆ,ಗಾದೆಗದ್ದುಗೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಟ್ಟಿಹರಟೆಯ ಹನುಮಕ್ಕನ ಪಾತ್ರವ೦ತೂ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ.ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಅಡಿಕೆ ಹಾಕಿಕೊ೦ಡ೦ತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಹನುಮಕ್ಕನ ಪಾತ್ರವ೦ತೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಾದೆ ಗದ್ದುಗೆಯ ನಿರೂಪಣೆಯ ಶೈಲಿ ಬಹಳ ಅಧ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಡಾ.ಎ೦ ಎಸ್ ವಿಜಯಾಹರನ್ ಮತ್ತು ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಯವರ ನಿರೂಪಣೆ ಓದು ಬರಹ ಬಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥನಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವ೦ತೆ ಇರುತ್ತದೆ.ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ನಡೆಯಲ್ಲೂ ಅತ್ಯ೦ತ ಸರಳವಾಗಿರುವ ಇವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು.