ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಐ.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.

ಐ.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨ ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ. ೧೯೮೦ - ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದೀಚೆಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು, ಐ.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ ೧೯೭೮-೭೯ ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ೮ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡ. ಐ.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಐ.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ ನ ಉದ್ದೇಶ ಗುರಿ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಡತನ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟುವ ಗುರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ[ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಡಿದ ಕೊಂಡಿ] ಬಡವರ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಮೂಲಕ ೫೦:೫೦ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆ ೦೧.೦೪ ೧೯೯೯ ರಿಂದ ಸ್ವಣ೯ಜಯ೦ತೀ ಸ್ವರೊಜ್ಗಾರ್ ಯೊಜನೆ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆ ಸ್ತಾಪಿಸಿತು. [೧] ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ[ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಡಿದ ಕೊಂಡಿ] ಗುರಿ ಗುಂಪುಗಳ ಆದಾಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ೧೯೭೮ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ೧೯೮೦ ರ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆಬ೦ದಿತು. ಬಡತನರೇಖೆ ಗಿ೦ತ ಕೆಳಗಿರುವವರ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ . ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೇ ೫೦ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ .೨೫, ಶೇ ೩೩-೧ / ೩ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೂ .೬೦೦೦ / ಆಗಿದೆ - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ ;ಡಿಪಿಎಪಿ ಮತ್ತು ಡಿಡಿಪಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಇದು ಒಟ್ಟು ೪೦೦೦ /ಡಿಪಿಎಪಿ / ಡಿಡಿಪಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೂ ೫೦೦೦ / ಆಗಿದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳು, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ ಶೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ ೪೦ ಮತ್ತು ೩ ಶೇ ೫೦ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀದಲಾಗಿದೆ. ನೆರವು ಆದ್ಯತಾ ಸಹ ಸೀಲಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಮಿ ನಿಯೋಜಕರನ್ನು ಸೇರಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಸಿರು ಪತ್ರದ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಜೀತದಾಳುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಐ.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ[ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಡಿದ ಕೊಂಡಿ] ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಐ.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ ನ ಉದ್ದೇಶ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಜನರನ್ನು ಅಬಿವ್ರುದ್ದಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಡತನ ಲೈನ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ಆದಾಯ ಜನಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ರೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. ೨೦,೦೦೦ / - ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಜನಗಣತಿ ಕೆಳಗೆ ೧೯೯೮ ಆಧಾರಿತ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಎ೦ದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ . ಪ್ರತಿ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಬಂಧ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಗಣನೀಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಪಡೆದವರು ಬೆಳೆಸುವುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ[ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಡಿದ ಕೊಂಡಿ] ರೂ ೩೩.೨ ದಶಲಕ್ಷ, ಮತ್ತು ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಾಲದ ರೂ ೫೩.೭ಮಿಲಿಯನ್. ಕೆಲವು ೧೩ ದಶಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚು ೧೮ ದಶಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತರುವಲ್ಲ್ಲಿ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಒಳಹರಿವು ಅವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.[೨] ಐ.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ ಯ ಉದ್ದೇಶ ಉತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಡತನ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟುವ ಗುರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡವರ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಅಥವಾ ತೃತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ , ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ೫೦:೫೦ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ವಣ೯ಜಯ೦ತಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರೊಜಗರ್ ಯೋಜನೆ ೦೧.೦೪.೧೯೯೪ ರಿಂದ (SGSY). ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಏಕೆಂದರೆ ಯೋಜನೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಐ.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ ಯ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಬಿವ್ರುದ್ದಿ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಡೆಯಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಆದಾಯ ಜನಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಹಾಯ ಇದರಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಿತಿಗಳು: ಸಮಗ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ೧. ಗ್ರಾಮದ ಸದೃಶ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಆಟವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಘಟಕವಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥ ಬೇಸ್ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಿತವ್ಯಯಿಯಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಹಳ್ಳಿಗಳ[ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಡಿದ ಕೊಂಡಿ] ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ. ೨. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಘಟಕಗಳ ಗಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಉತ್ಪಾದಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು[ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಡಿದ ಕೊಂಡಿ] ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ನೀತಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

[ಬದಲಾಯಿಸಿ]