ಅಳಿದ ಮೇಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಅಳಿದ ಮೇಲೆ ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರವರು ರಚಿಸಿರುವ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ. ಈ ಕೃತಿಯು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಮೇಲೆ ಅವನ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನ ಹೇಗೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.