ಅತ್ತೆಯ ಮಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Icono aviso borrar.png
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರುತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.
ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಲು ಕಾರಣ: ಚಿಕ್ಕ ಲೇಖನ


ಅತ್ತೆಯ ಮಗಳು
ಅತ್ತೆಯ ಮಗಳು
ನಿರ್ದೇಶನಎಂ.ಎನ್.ಯತಿರಾಜ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಶ್ರೀಧರ್, ಯತಿರಾಜ್ ಶಕುಂತಲಾ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೯೮
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಜಿ.ಎಲ್.ಫಿಲಮ್ಸ್