ಅಡಿಡಾಸ್ ಜಬುಲನಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು


Icono aviso borrar.png
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರುತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.
ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಲು ಕಾರಣ: ಚಿಕ್ಕಲೇಖನ

ಅಡಿಡಾಸ್ ಜಬುಲನಿ ೨೦೧೦ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಚೆಂಡು. ಈ ಚೆಂಡನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೪, ೨೦೦೯ ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ "ಕೇಪ್ ಟೌನ್"ನಿನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜುಲು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಬುಲನಿ ಎಂದರೆ "ಹರ್ಷ" ಎಂದರ್ಥ, ಇದನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂನಲ್ಲಿರುವ ಲೌಘ್ಬೋರೌಗ್ಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ