ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ SGH-A127

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ SGH-A127
ತಯಾರಕರು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್
ಶ್ರೇಣಿ A
ವಾಹಕಗಳು AT&T Mobility
ಮೊದಲಸಲ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುಡಿದ 2007
ನಿಲ್ಲಿಸಿದ yes
ಪೂರ್ವಿಕ ಇಲ್ಲ
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ SGH-A137
ಸ್ವರೂಪದ ಅಂಶಗಳು ರಳುಗಳಿಂದ ಚಿಮ್ಮು
ಉದ್ದಳತೆ Script error x Script error x Script error
ತೂಕ Script error
ಬ್ಯಾಟರಿ  • Up to 5 hours talk time
 • Up to 250 hours standby
ಮೆರೆಸು(Display) 65K CSTN; 128 x 160 pixels
ಹೊರ ಮೆರೆಸು Black and white; 96 x 96 pixels
ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರ VGA

ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ SGH-A127 ಫೋನ್