ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
colspan=2 style="text-align: center; background-color: transparent; text-align:center; border: 1px solid red;" | ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ
ചേന.jpg
colspan=2 style="text-align: center; background-color: transparent; text-align:center; border: 1px solid red;" | Scientific classification
Kingdom: ಸಸ್ಯ
(unranked): Angiosperms
(unranked): Monocots
Order: Alismatales
Family: Araceae
Subfamily: Aroideae
Tribe: Thomsonieae
Genus: Amorphophallus
Species: A. paeoniifolius
colspan=2 style="text-align: center; background-color: transparent; text-align:center; border: 1px solid red;" | Binomial name
Amorphophallus paeoniifolius
(Dennst.) Nicolson
colspan=2 style="text-align: center; background-color: transparent; text-align:center; border: 1px solid red;" | Synonyms

A. campanulata

ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ {Amorphophallus paeoniifolius} ದಕ್ಷಿಣ ಏಷಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಸಸ್ಯ.ಇದು ತರಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ.ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು Elephant foot yam ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆಯ ಹೂವು