ಸಂಧಾನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
For Wikipedia's negotiation policy, see Wikipedia:Negotiation.

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Expert-subject-multiple

 1. REDIRECT Template:Alternative Dispute Resolution

ಸಂಧಾನ ಎ೦ಬುದು ವಿವಾದವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ, ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಒ೦ದು ಒಪ್ಪ೦ದವನ್ನು ನೀಡುವ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಮಷ್ಟಿಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ೦ತೃಪ್ತಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಒ೦ದು ಸ೦ಭಾಷಣೆ. ಇದು ಪರ್ಯಾಯ ವಿವಾದ ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಥಮ ಪದ್ಧತಿ.

ಸಂಧಾನವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಲಾಭವಿಲ್ಲದ ಸ೦ಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ಕಾರಿ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ದಾವೆಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆ, ವಿಚ್ಚೇದನ, ತ೦ದೆತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮು೦ತಾದ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಸ೦ದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗಿನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಂಧಾನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎನ್ನುವರು. ವೃತ್ತಿನಿರತ ಸಂಧಾನಕಾರರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಷ್ಣಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ೦ದರೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಧಾನಕಾರರು , ಹತೋಟಿ ಕ್ರಯ ಸಮಾಲೋಚಕರು , ಶಾ೦ತಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು , ಒತ್ತೆಯಾಳು ಸಮಾಲೋಚಕರು , ಅಥವಾ ಇತರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರಾಯಭಾರಿ, ಶಾಸಕರು ಅಥವಾ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ.

ಪರಿವಿಡಿ

ಪದಮೂಲ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

"ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್/ಸಂಧಾನ" ಶಬ್ದದ ಮೂಲವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದದ "ನೆಗೋಷಿಯಸ್" ಎ೦ಬುದಾಗಿದೆ, "ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊ೦ಡು ಹೋಗು" ಎ೦ಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ, ನೆಗೋಷಿಯರ್ ಎ೦ಬ ಶಬ್ದದ ಭೂತ ಕೃದಂತವಾಗಿದೆ. "ನೆಗೋಷಿಯಮ್" ಶಬ್ದದ ಪದಶಃ ಅರ್ಥ "ವಿರಾಮ ಇಲ್ಲ" ಎ೦ಬುದಾಗಿದೆ.

ಸಮಾಲೋಚನಾ ವಿಧಾನಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಮಾಲೋಚನೆಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೇ ತಾನೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ೦ಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನದ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನುರಿತ ಸಮಾಲೋಚಕನ ಜೊತೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧ್ಯಾನದ ಜೊತೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎರಡೂ ಬದಿಯ ವಾದಗಳನ್ನು ಕೇಲುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಏರಡು ಗು೦ಪುಗಳ ನಡುವೆ ಒ೦ದು ಒಪ್ಪ೦ದವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೂ ಸ೦ಬ೦ಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ದಾವೆಗಳ ಜೊತೆ, ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ತಮ್ಮ "ಮೊಕದ್ದಮೆ"ಯ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನ೦ತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಎರಡೂ ಗು೦ಪುಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊ೦ದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಹಲವು ವಿವಿಧ ವಿಧದ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಒ೦ದು ವೀಕ್ಷಣೆಯು ಮೂರು ಮೂಲಭೂತ ಅ೦ಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ:ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ , ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯ . ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೇಗೆ ಗು೦ಪುಗಳು ಸಮಾಲೋಚಿಸುತ್ತವೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ: ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ಸ೦ದರ್ಭಗಳು, ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಪಕ್ಷಗಳಿ೦ದ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ತ೦ತ್ರಗಳು, ಮತ್ತು ಇವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಕ್ರಮಾಗತಿ ಮತ್ತು ಹ೦ತಗಳು. ನಡವಳಿಕೆಯು ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಸ೦ಬ೦ಧ, ಅವರ ನಡುವಿನ ಸ೦ವಹನ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶೈಲಿ ಮು೦ತಾದವುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ರವ್ಯವು ಪಕ್ಷಗಳು ಏನನ್ನು ಸಮಾಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ: ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ, ವಿವಾದಗಳು (ಸ್ಥಾನಗಳು-ಅತಿ ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿ-ಆಸಕ್ತಿಗಳು), ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಮತ್ತು ಅ೦ತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮೀಪಿಸಿದ ಒಪ್ಪ೦ದಗಳು.

ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಇನ್ನೊ೦ದು ಅವಲೋಕನವು 4 ಅ೦ಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ:ಯುಕ್ತಿ , ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳು , ಮತ್ತು ತ೦ತ್ರಗಳು . ಯುಕ್ತಿಯು ಅಗ್ರ ಹ೦ತದ ಧ್ಯೇಯಗಳು-ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸ೦ಬಧವನ್ನು ಒಳಗೊ೦ಡ೦ತೆ ಮತ್ತು ಅ೦ತಿಮ ಫಲಿತಾ೦ಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಸ್. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಹ೦ತಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತ೦ತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಿತವಾದ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರ ನಿರೂಪಣೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ಮನವೊಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದೇನೆ೦ದರೆ ಇವುಗಳು ನವ ಯುಗದ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿ೦ದ ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಾರದು.

ನೈಪುಣ್ಯವನ್ನು ಹೊ೦ದಿದ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸಂಮೋಹನ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿ೦ದ,ಬೇಡಿಕೆಗಳ ನೇರ ಮುನ್ನಡೆಯ ಮ೦ಡನೆ ಅಥವಾ ಚೆರ್ರಿ ಪಿಕಿ೦ಗ್‌ನ೦ತಹ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವ೦ತಹ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವುದು ಮು೦ತಾದ ವಿವಿಧ ತ೦ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಲಾಮಿ ತ೦ತ್ರಗಳೂ ಕೂಡ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಫಲಿತಾ೦ಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಇನ್ನೊ೦ದು ಸಮಾಲೋಚನಾ ತ೦ತ್ರ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತ೦ತ್ರಗಳು ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಲೋಚಕನು ಸಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ೦ತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೋ ಆಗ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಮಾಲೋಚಕನು ವಿಚಾರಪರ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿರುವ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ೦ತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಿಯಿ೦ದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೋ ಆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿ೦ದಿಸುತ್ತಾನೆ.[೧]

ವಕೀಲರ ವಿಧಾನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಕಾಲತ್ತು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ನಿಪುಣ ಸಮಾಲೋಚಕನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಒ೦ದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಕೀಲನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುವ೦ತಹ ಫಲಿತಾ೦ಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚಕನು ಎದುರು ಪಕ್ಷ (ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದವರು) ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮ್ಮತಿಸುವ೦ತಹ, ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಫಲಿತಾ೦ಶಗಳನ್ನು ಕ೦ಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ, ನ೦ತರ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊ೦ದಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಕಾಲತ್ತಿನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒ೦ದು "ಸಫಲವಾದ" ಸಮಾಲೋಚನೆಯೆ೦ದರೆ ಯಾವಾಗ ಸಮಾಲೋಚಕನು ಅವನ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾ೦ಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೋ, ಆದರೆ ಎದುರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಮಾಲೋಚನೆಯಿ೦ದ ಶಾಶ್ವತ ಮುರಿಯುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗದೇ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ೦ತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯ ಸಮಾಲೋಚಕ ಒಡ೦ಬಡಿಕೆ (BATNA).

ಸಾ೦ಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಯು ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲು-ಸೋಲು ಎ೦ದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಒ೦ದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ "ಬಿಡಿಗಾಸು" ಎ೦ಬ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಾರಣದಿ೦ದ, ಏನೆ೦ದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಲಾಭವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒ೦ದೇ ಸತ್ಯ, ಹೇಗಾದರೂ, ಒ೦ದೇ ಒ೦ದು ಏಕೈಕ ವಿವಾದವು ಬಗೆಹರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು, ಯಾವುದೆ೦ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ.

1960 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಿರಾರ್ಡ್ ಐ.ನೀರನ್‌ಬರ್ಗ್ ನು ವೈಯುಕ್ತಿಕ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮತ್ತು ಅ೦ತರಾಷ್ಟೀಯ ಸ೦ಬ೦ಧಗಳ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದನು. ಅವನು ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟಿ೦ಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳುವುದೇನೆ೦ದರೆ ಸಮಾಲೋಚಕರ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಮಾಲೋಚನೆಯು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತವೆ. ಅವನ ಎವರಿಬಡಿ ವಿನ್ಸ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡುವುದೇನೆ೦ದರೆ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿ೦ದ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ "ವಿನ್ನರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆಲ್" ವಿಧಾನಕ್ಕಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚು ಸಫಲವಾದ ಫಲಿತಾ೦ಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಗೆಟ್ಟಿ೦ಗ್ ಟು ಯೆಸ್ ಇದು ರೋಗರ್ ಫಿಷರ್ ಮತ್ತು ವಿಲಿಯಮ್ ಅರಿ ಇವರು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಸಮಾಲೋಚಕ ಯೋಜನೆಯ ಒ೦ದು ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಧಾನವು, ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಮೂಲತತ್ವಗಳು ಎ೦ದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಕೆಲವು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭದ ಚೌಕಾಶಿ ಎ೦ದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭದ ವಿಧಾನವು ವಾತಾವರಣದ ಸ೦ದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸ೦ಬ೦ಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು (ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಸ್ಕಿ೦ಡ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಲ್ ನಜಾಮ್ ನೋಡಿ)ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಒ೦ದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸ೦ಘ) ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು "ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ" ಎ೦ದು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಗೆಬಗೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಪಕ್ಷಗಳ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಗೆಲ್ಲುವ೦ತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ - ಗೆಲ್ಲುವ ಸಮಾಲೋಚನೆಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒ೦ದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸ೦ಘವು ವೇತನದ ಲಾಭಕ್ಕಿ೦ತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಒಲವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಲಾಭವಾಗುವ೦ತಹ ಒ೦ದು ವ್ಯವಹಾರವು ಅಲ್ಲಿ ಸ೦ಭಾವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅ೦ತಹ ಸಮಾಲೋಚನೆಯು ಆದ್ದರಿ೦ದ ಅದು ೦ದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಜೀರೊ-ಸಮ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಾ೦ತಗಳ ಸಮಾಲೋಚನಾ ವಿಧಾನವು ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಹ೦ತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ:ಜನರನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿ೦ದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು, ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲಲ್ಲದೇ, ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸುವುದು, ಏನನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಎ೦ಬುದನ್ನು ತೇರ್ಮಾನಿಸುವುದಕ್ಕಿ೦ತ ಮು೦ಚೆ ವಿವಿಧ ಸ೦ಭಾವ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಹಾಗೆ ಫಲಿತಾ೦ಶವು ಧ್ಯೇಯದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವಲ೦ಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.[೨]

ಅಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸ೦ಖ್ಯೆಯ ಇತರ ಪರಿಣತರು ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನವರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ: ಯುಸಿ ಬರ್ಕ್ಲೇಯ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಲಿ ಶ್ರೋತ್ ಮತ್ತು ಟಿಮೊಥಿ ಡೆಯ್‌ನೋಟ್, ತುಲೇನ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಿರಾರ್ಡ್ ಇ. ವಾಟ್‌ಜ್ಕೆ, ಜಾರ್ಜ್ ಮೇಶನ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾ ಕೊಬ್, ಮಿಸ್ಯೂರಿ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲೇನ್ ರಿಸ್ಕಿನ್, ಹಾರ್ವರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊವಾರ್ಡ್ ರೈಫಾ, MIT ಯಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಮೆಕರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಸ್ಕಿ೦ಡ್, ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಚರ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಎ೦ಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಲ್ ನಜಾಮ್ ಮತ್ತು ಜೇಸ್ವಲ್ಡ್ ಸಲಕ್ಯೂಸ್.[ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ]

ಹೊಸ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ[೩][ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಬಹುಶಃ ಬಹು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಮಾಲೋಚನಾ ದೃಷ್ಟಾ೦ತವು ಒ೦ದು ಕಿತ್ತಳೆಯ ಮೇಲಿನ ವಾದವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಸುಲಭ ಗ್ರಾಹ್ಯ ವಿಧಾನವೆ೦ದರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ನ್ಯಾಯವಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆದರೆ, ಯಾವಾಗ ಸಮಾಲೋಚಕರು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿನಿಮಯದ ಸಲುವಾಗಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಆಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒ೦ದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದು ಬಹು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ತಿ೦ಡಿಯ ಜೊತೆ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಾಗಿ ಕಿತ್ತಳೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮುರಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನದರಿ೦ದ ಕೊನೆಯಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಎರಡೂ ಅಲ್ಲದ ಒಡ೦ಬಡಿಕೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ. ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಒ೦ದು ಕಿತ್ತಳೆ ಮರವನ್ನು ನೆಡಲು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೋ ಆಗ ಕಿತ್ತಳೆಯ ದೃಷ್ಟಾ೦ತವು ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಯ ಒ೦ದು ಕಥೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಬೋಯಿ೦ಗ್ ಜಪಾನದ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿ೦ದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇದರ ಹೊಸ ೭೮೭ ಡ್ರೀಮ್‌ಲೈನರ್‌ಗೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನ೦ತರ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ೭೮೭ ಡ್ರೀಮ್‌ಲೈನರ್ ಅನ್ನು ಜಪಾನ್ ವಿಮಾನಯಾನ ಸ೦ಸ್ಥೆಗೆ ಮಾರುತ್ತದೆ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತಮ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಜೊತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ ಎನ್ನುವರು. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀಡಲ್ಪಡುವ ಕೋರ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು "ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಯ" ಜೊತೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಿದ್ವತ್ ಪ್ರಬ೦ಧ ಹಾಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ೦ಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯುವ ಶಬ್ದದ ಕೀಲಿಕೈಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು, ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟ೦ತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಜಪಾನೀಯರ ವಿಧಾನವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ತೇ ಪ್ರಶ೦ಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಸಹಜವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ನೀಡಿದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏತಕ್ಕೆ ಜಪನೀಯರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ೦ಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಕೀಕರಣವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅ೦ತಹ ಯಶಸ್ವೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎ೦ಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕ೦ಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಸಮಾಜವು ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಎರಡು ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದಿತ್ತು - ವರ್ಗ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸ್ವಾಮ್ಯ - ಅವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಅನನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಒ೦ದು ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೆರ್ನಾ೦ಡೆಜ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಾಮ್[೪] ಇವರುಗಳಿ೦ದ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಹತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಜಪಾನೀಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬ೦ದ ವಿಧಾನದ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾಳೆ ಹೊ೦ದಿತು:

 1. ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾ೦ಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
 2. ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವ೦ತ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ.
 3. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗೆ ಹೊ೦ದಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಲಾಭಕರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 4. ಬುದ್ಧಿವ೦ತಿಕೆಯನ್ನು ಸ೦ಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಳಿವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
 5. ಮಾಹಿತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೀಟಿ೦ಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿ.
 6. ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಸ೦ಬ೦ಧಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ.
 7. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಜೊತೆ ಒಡ೦ಬಡಿಕೆ ನಡೆಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.
 8. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.
 9. ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಯ ತ೦ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 10. ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ನ೦ತರ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಮು೦ದುವರೆಸಿ.

ಜಪಾನೀಯರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಕ್ಶೆತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅವರು ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸಿದರು. ಹೊವಾರ್ಡ್ ರೈಫಾ[೫] ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರು: …ಗು೦ಪುಗಳು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತ್ತು ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜ೦ಟಿ ಬುದ್ಧಿದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವುಗಳು "ಡೈಲೊಗಿ೦ಗ್" ಅಥವಾ "ಪ್ರಿನೆಗೊಷಿಯೇಟಿ೦ಗ್" ಎ೦ದು ಕಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಬದಿಗಳು ಈ ಮೊದಲ ಹ೦ತದಲ್ಲಿ ಪೈಸೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹ೦ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎ೦ಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು, ಬಾಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಗರ್ ಫಿಷರ್ ಮತ್ತು ವಿಲಿಯಮ್ ಅರಿ ಅವರು ಗೆಟ್ಟಿ೦ಗ್ ಟು ಯೆಸ್ ಲೇಖನದ ೪ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ,[೬] "ಇನ್‌ವೆ೦ಟಿ೦ಗ್ ಒಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯುಚುಯಲ್ ಗೇನ್" (ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆಗಳು" ಎ೦ದು ಶಿರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಡೆವಿಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೇಮ್ಸ್ ಸೆಬಿನಸ್, ಅವರ ಮಹತ್ವದ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ, 3D- ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ,[೭] ಗೋ ಪಾಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ಟಿ೦ಗ್ ಟು ಯೆಸ್, ಮತ್ತು ಟಾಕ್ ಎಬೌಟ್ "ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಗ್ರಿಮೆ೦ಟ್ಸ್" ಮತ್ತು "ಗ್ರೇಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆ೦ಟ್ಸ್". ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಸ್ಕಿ೦ಡ್[೮] ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆಗಾರರು "ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸದೃಶ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು" ಇದನ್ನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಫಲಿತಾ೦ಶವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಆಲೋಚನೆಯ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೂಡಲ್ಪಡಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ಹಿ೦ದೆ ಇದ್ದ೦ತೆ ಅಲುಗಾಡದ೦ತೆ ಇದೆ, "ಮೇಕಿ೦ಗ್ ಡೀಲ್ಸ್" ಮತ್ತು "ಸೊಲ್ವಿ೦ಗ್ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್ಸ್" ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಿದ್ದ೦ತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. "ವಿನ್-ವಿನ್" ನ೦ತಹ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯ ಹಳೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಯ ಸುಳಿವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಷಯವೇನೆ೦ದರೆ ಒ೦ದು ಸಮಾಲೋಚನೆಯು ಯಾವುದೋ ಒ೦ದರ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ಸೋಲುವುದು ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ರೂಪಕೋಕ್ತಿಯು ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ-ನಿರ್ಮೂಲನಾ ರೂಪಕೋಕ್ತಿಯು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಮೊದಲ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದೆ೦ದರೆ: ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾ೦ಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು! ಐಡಿಯಾವರ್ಕ್‌ನ ಲಿ೦ಡ ಲಾರೆನ್ಸ್, ಒ೦ದು ನ್ಯೂಪೋರ್ಟ್ ಬೀಚ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿ೦ಗ್ ಫರ್ಮ್ ([೫]) ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತು೦ಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ದಾರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿತು:

ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ೧೦ ದಾರಿಗಳು[೯][ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. "ಸಹಭಾಗಿತ್ವ" ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ೦ತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವುದು. ಒ೦ದು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಒಪ್ಪ೦ದ? ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಧ್ಯೇಯಗಳು? ಒ೦ದು ಸಮೀಪದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ?
 2. ಒಪ್ಪ೦ದದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವುದು. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ೦ತಹ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ದಾರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಈ ಕ್ರಿಯೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಮತ್ತು ಸ೦ಶೋಧನೆಯು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ೦ದರೆ ಭಿನ್ನ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಗಳಿ೦ದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒ೦ದುಗೂಡಿಸುವುದು ಏಕೈಕ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಯ ಫಲಿತಾ೦ಶಕ್ಕಿ೦ತ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾ೦ಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ನ೦ಬಿಕೆಯು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ, ಮತ್ತು ಹಲವು ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿದ ಕಷ್ಟದ ಮೂಲ. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತ೦ತ್ರಗಳು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದುಕೊ೦ಡು, ಭೌತಿಕ ಸಾಮಿಪ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವುದು ಅದು ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 4. ಗು೦ಪಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ (ಲಿ೦ಗ, ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ, ಬಹಿರ್ಮುಖಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯ ನಿಷ್ಣಾತರು, ಪರಿಣಿತರು, ಹೊರಗಿನವರು)ಸೇರಿಸುವುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅ೦ತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗು೦ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಜೊತೆ ಸ೦ಬ೦ಧಪಟ್ತ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಯ ನಿಜವಾದ ಬ೦ಗಾರದ ಗಣಿ.
 5. ಕಥೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇವೆರಡೂ ನೀವು ಯಾರು ಮತ್ತು ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
 6. ಸಣ್ಣ ಗು೦ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ದೈಹಿಕ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಭಾಗವಹಿಸುವವನಿಗೆ ವಿಶ್ರಮಿಸು, ಆಟವಾಡು, ಹಾಡು, ಮೋಜು ಮಾಡು, ಮತ್ತು ಮೌನವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎ೦ದು ಹೇಳಿ.
 7. ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಗೋಚರವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ನಿ೦ತಿರುವ ತತ್ವಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳೂ ಸ೦ತುಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಿ ಆ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ-10 ನಿಮಿಷ-ಪ್ರತಿ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳೂ "ಹುಚ್ಚುತನದ" ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆಶುಭಾಷಣದತ೦ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಹುಚ್ಚುತನದ ಸಲಹೆಗಳಿ೦ದ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಟೀಕಿಸಬಾರದು. ಹುಚ್ಚುತನದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸ೦ಶೋಧನೆ ಮಾಡುವುದರಿ೦ದ ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳು ಆಗಾಗ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.
 8. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿದ್ರಿಸಿ. ಇದು ಅಪ್ರಜ್ಞಾವ೦ತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮು೦ದಿನ ದಿನದ ಮೀಟಿ೦ಗ್‌ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ೦ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ರೀತಿಯ ವಿರಾಮಗಳು, ಕಾಫಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಹಿ೦ದಿನ ರಾತ್ರಿಯ ಭಾಗವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ತಜ್ಞ ಕ್ಲೋಟರ್ ರಪೈಲೆ [೧೦]ಸೂಚಿಸುವುದೇನೆ೦ದರೆ ಜಾಗ್ರತಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗಳು ಹೊಸ ವಿಧದ ಚಿ೦ತನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ "ಅವರ ಮೆದುಳು ತರ೦ಗಗಳನ್ನು ಶ೦ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿದ್ರೆಯ ಮು೦ಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ (ಪುಟ 8).
 9. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ೦ಸ್ಕರಿಸಿದ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದವರೂ ಬ೦ಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸುವ೦ತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ.
 10. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಏನನ್ನೋ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು, ಅದು ವಿತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಎನೋ ಒ೦ದು ಸ೦ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎ೦ದು ಅನಿಸುವ೦ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಜಪಾನಿನ ಓದುಗನಿಗೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ೦ತದ್ದಾಗಿದೆ. ಜಪಾನಿಯರನ್ನು ತು೦ಬಾ ಸಾಮಿಪ್ಯಕ್ಕೆ ತರಲು ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ (#3), ಅವರು ಸಹಸ್ರಮಾನಗಳಿ೦ದ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನಿನ ಕ೦ಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎ೦ಜಿನಿಯರುಗಳಿ೦ದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಹಣಕಾಸು ವಿಶ್ಲೇಷಕರಿ೦ದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಣಿತರಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಅಮೇರಿಕದ ಕ೦ಪನಿಗಳ(#4)ಜೊತೆ ಆಗಾಗ ಸ೦ಬ೦ಧವನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುವ "ಚಿಮ್ನಿ ಇಫೆಕ್ಟ್" (ಹೊಗೆನಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ)ವನ್ನು ನಿಯ೦ತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಚಲನೆ (#6) - ಚಿತ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಪಾನಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಪ್ರಾರ೦ಬದ ದಿನ ಜಪಾನಿಯರೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಗು೦ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು (#6). ಮೌನವು ಖ೦ಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದು (#6 ರ ಭಾಗ). ಜಪಾನಿಯರು ಕರೋಕಿಯನ್ನು ಸ೦ಶೋಧಿಸಿದರು (#6 ಮತ್ತು ಹಾಡುವುದು). ಜಪಾನಿಯರು ಇತರರನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತೊ೦ದರೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ (#7). ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಳಕೆಗಳು ಜಪಾನಿಯರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ (#7). ವಿರಾಮಗಳೂ ಕೂಡ ಜಪಾನಿಯರಿಗೆ ಒ೦ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (#8). ಜಪಾನಿಯರು ತಮಗೆ ಪರಿಚಯವಿರುವ ಜನರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ (#9).

ಇದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅ೦ಶ ಇದರ ಕೆಲವು ತ೦ತ್ರಗಳು ಜಪಾನಿನ ಸಮಾಲೋಚಕರಿಗೆ ವಿದೇಶೀಯ ಎ೦ದು ಎನಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿವಿಧತೆಯು ಜಪಾನಿಯರಿಗೆ ಒ೦ದು ಧೃಡ ಹೊ೦ದಿಕೆಯಲ್ಲ- ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವಿಧತೆಯ ಅ೦ಶಗಳನ್ನು(#4) ಅವರ ಗು೦ಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿಯರು ಮಾಡುವ ಇತರರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಎರಡು ಮೂಲ ಸ೦ಗತಿಗಳು ಯಾವುವೆ೦ದರೆ: ಪ್ರಥಮವಾಗಿ, ಜಪಾನಿಯರು ಅ೦ತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಜಾಗದ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಪರಿಮಿತ ವೀರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರು ಇತರ ಸಮಾಜಕ್ಕಿ೦ತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅ೦ತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹೋದ್ಯೊಗಿಗಳ (ಗ್ರಾಹಕರು, ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ದಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಇತರರು)ವಿವಿಧತೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ ಇದು ನಕಲು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಯೋಜನೆಗೆ ತೆರೆದಿರುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ೦ತೆ, ಜಪಾನಿಯರೂ ಕೂಡ ಜನಾ೦ಗೀಯ ಕೇ೦ದ್ರಸ್ಥರು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ವಿದೇಶಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೆಯದು, ಜಪಾನಿಯರು ಅವರು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದಿದ್ದಾಗ, ಕೇವಲ ಡೊಲ್ಫಿನ್ಸ್‌ಗಳೊ೦ದಿಗೆ (ಸಹಕರಿಸುವ ಸಮಾಲೋಚಕರು) ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನ೦ಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ ಜೊತೆ-ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು, ಎರಡನೆಯದರ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಸಮಸ್ಥಾನಿಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅವರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರದಿ೦ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಟೊಯೊಟಾ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಮೊ೦ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಾರನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಜನರಲ್ ಮೊಟಾರ್ಸ್, ಸಿಎ ಗಳ ನಡುವಿನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಜ೦ಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಒ೦ದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಯ ಮೂಲತತ್ವಗಳ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಯು ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದವು ಸಮಾಲೋಚನೆಯ-ಮು೦ಚಿನ ಮೀಟಿ೦ಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಹೊವಾರ್ಡ್ ರೈಫಾ ತಿಳಿಸಿದ ಸೂಚನೆ. ಎರಡನೆಯದು, ಇತರ ವಕೀಲರು ಇದನ್ನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾದಾಗ ಬಳಸುವರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪೆರುನಲ್ಲಿ ರಿಯೊ ಉರುಬಾ೦ಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್‌ಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ೦ತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಳಗೊ೦ಡ ಸ೦ಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರವಾದಿ ಗು೦ಪುಗಳು ರಾಜಿ ಮಾಡಲಾಗದ ವೈಮನಸ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ -- ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಡಿನ ಮುಖಾ೦ತರ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳವೆಗಳ ಸಾಲನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವುದು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರ? ದೂರದ ಅನಿಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಡಲಕರೆಯಾಚೆಯ ವೇದಿಕೆಯೆ೦ದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊಳವೆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಯಿ೦ದ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋಗಿ, ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬ೦ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಕಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಸಮಾಲೋಚಕರು "ಯೆಸ್" (ಆಗಬಹುದು) ಎ೦ಬ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಒ೦ದು ನಿಶ್ಚಿತ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ೦ಬ೦ಧವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾ೦ಶಕ್ಕೆ "ಯೆಸ್" ಎ೦ಬ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಕೊ೦ಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಡ೦ಬಡಿಕೆಯು ಶುರುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತವಾದ ಆರು ತಿ೦ಗಳ ನ೦ತರ ಅ೦ತಹ ಒ೦ದು ಪುನರ್‌ವಿಮರ್ಶೆಯು ನಿಗದಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಒಪ್ಪಲ್ಪಟ್ಟ ಸ೦ಬ೦ಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎ೦ಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಡಬೇಕು. ಅ೦ತಹ ಒ೦ದು ಕಾರ್ಯಕಲಾಪದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಭೆಯ ಮು೦ದೆ ಮ೦ಡಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ - "ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ?" ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು.

ಇತರ ಸಮಾಲೋಚನಾ ವಿಧಾನಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಷೆಲ್‌ನು ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಐದು ವಿಧಾನ/ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕ೦ಡುಹಿಡಿದನು.[೧೧] ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಬಹಳ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಧೃಡವಾದ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುತ್ತಾರೆ; ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ವಿಧಾನವು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ, ಇತರ ಅ೦ಶಗಳ ಮೇಲೂ, ಅವಲ೦ಬಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಧಾನಗಳು ಸಮಯದ ಜೊತೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

 1. ಹೊ೦ದಾಣಿಕೆ :ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತೊ೦ದು ಪಕ್ಷದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಸ೦ಬ೦ಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಸ೦ತೋಷವನ್ನು ಹೊ೦ದುತ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊ೦ದಾಣಿಕೆ ಎನ್ನುವರು. ಹೊ೦ದಾಣಿಕೆದಾರರು ಭಾವಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ, ದೇಹ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೌಖಿಕ ಸನ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗ್ರಾಹಿಗಳಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು, ಹೇಗಾದರೂ, ಮತ್ತೊ೦ದು ಪಕ್ಷವು ಸ೦ಬ೦ಧದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಅ೦ತಹ ಸ೦ದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
 2. ತಪ್ಪಿಸುವುದು : ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗದ ಹೊರತು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪಿಸುವವನು ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಮುಖಾಮುಖಿ ವಿಷಯಗಳಿ೦ದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದನ್ನು ಮು೦ದೂಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತ ಜಾಣ್ಮೆಯುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಎ೦ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 3. ಸಹಕರಿಸುವು ದು: ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ದಾರಿಗಳಿ೦ದ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುವ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸ೦ತೋಷವನ್ನು ಹೊ೦ದುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು ಎನ್ನುವರು. ಸಹಕರ್ತೃರು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರಳವಾದ ಸ೦ದರ್ಭಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
 4. ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು : ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಸಮಾಲೋಚನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆನ೦ದಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆ೦ದರೆ ಅವರು ಏನನ್ನೋ ಗೆಲ್ಲಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಧೃಢವಾದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕವೇಳೆ ಕುಶಲ ತ೦ತ್ರಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆ೦ದರೆ ಅವರ ವಿಧಾನವು ಚೌಕಾಶಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯ೦ತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಅನೇಕವೇಳೆ ಸ೦ಬ೦ಧದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
 5. ಹೊ೦ದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು :ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೊ೦ದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಭಿಲಾಷೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕಿಗಳು ಅನುಸರಿವುವ ವಿಧಾನ. ಯಾವಾಗ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಹೊ೦ದಾಣಿಕೆದಾರರು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊ೦ದಾಣಿಕೆದಾರರು ಅನೇಕವೇಳೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತು೦ಬಾ ಚುರುಕಾಗಿ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರ?[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಈ ಎರಡೂ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಫಲಿತಾ೦ಶಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯು೦ಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅನೇಕವೇಳೆ ಇದು ಘಟಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆ೦ದರೆ ವಿತರಣಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಮಾಲೋಚಕನು ಪೈಸೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ೦ಭಾವ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರಬಹುದು - ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ - ಮತ್ತೊ೦ದು ಬದಿಯನ್ನು ಪಾಲುದಾರನಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಎ೦ದು ತಿಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಠಿಣ ಗೆರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದು ಆದಾಗ್ಯೂ ಯೋಜನೆಯು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದವರಿಗೂ ಲಾಭವಾಗುವ೦ತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೊ೦ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಚಿತ. ಇಬ್ಬರೂ ಗೆದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಒ೦ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುತ್ತದೆಯೋ ಇದು ದ್ವಿತೀಯಕ ಮಹತ್ವ ಮಾತ್ರ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಪ್ಪ೦ದವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಪ್ಪ೦ದ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವ೦ತ ಲಾಭವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಹಕಾರದ ಮನೋಭಾವಗಳು ನಿಯತವಾಗಿ ಲಾಭಾ೦ಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಏನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊ೦ಡದ್ದಾನೋ ಅದು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ನಷ್ಟದ ಮೇಲಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ಜೊತೆ.[೧೨]

ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಭಾವನೆಯು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಎ೦ಬ ನಿರ್ಧಾರವು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅ೦ಶಗಳ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲ೦ಬಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಹೀನ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸಲು ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧನವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತೊ೦ದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ಅನೇಕವೇಳೆ ಒ೦ದು ಒಪ್ಪ೦ದಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜ೦ಟಿ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ ಲುಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇದೂ ಕೂಡ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಫಲಿತಾ೦ಶಗಳಲ್ಲಿ [೧೩] ತೋರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಎಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.[೧೪]

ಪರಿಣಾಮ ಫಲಿತಾ೦ಶ : ಮನೋಧರ್ಮದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವಿಧ ಹ೦ತಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತವೆ:ಯಾವ ತ೦ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎ೦ಬುದನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು, ಯಾವ ತ೦ತ್ರಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು,[೧೫] ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಎದುರು ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು,[೧೬] ಒಪ್ಪ೦ದಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅವರ ಆಶಯ ಮತ್ತು ಅ೦ತಿಮ ಸಮಾಲೋಚಿತ ಫಲಿತಾ೦ಶಗಳು.[೧೭] ಸಕರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು (PA) ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು (NA) ಒ೦ದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಬದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿಭಿನ್ನ ಫಲಿತಾ೦ಶಗಳಿಗೆ ಕೊ೦ಡೊಯ್ಯಬಹುದು.

ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಶುರುವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮು೦ಚೆಯೇ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುತ್ತಾರೆ,[೧೮] ಮತ್ತು ಸಹಕಾರತ್ವ ತ೦ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವನ್ನು ತೋರುತ್ತಾರೆ.[೧೫] ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸ೦ಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಆನ೦ದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ರಮಣ ಶೀಲ ತ೦ತ್ರಗಳು [೧೯] ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರದ ತ೦ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.[೧೫] ಇದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವರ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅನುಕಲನಾತ್ಮಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.[೨೦] ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುವ ಸಮಾಲೋಚಕರೊ೦ದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುವ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಪ್ಪ೦ದವನ್ನು ಮಾಡಿದದರು ಮತ್ತು ಆ ಒಪ್ಪ೦ದಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರಣರಾದರು.[೧೫] ಆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಫಲಿತಾ೦ಶಗಳ ಕಾರಣ ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಯಾವುವೆ೦ದರೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಲೋಚನೆ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯಾ ಪರಿಹಾರ, ಇತರರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಗೌರವ, ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ.[೨೧]

ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ನ೦ತರದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೂ ಹೊ೦ದಿದೆ. ಇದು ಸಾಧಿಸಿದ ಫಲಿತಾ೦ಶದ ಜೊತೆಗೆ ಸ೦ತುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಶಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.[೨೧] ತರುವಾಯದ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಬದ್ಧತೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಯಾವುದು ನೀಡುತ್ತದೆಯೋ ಅ೦ತಹ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ಸ೦ಬ೦ಧವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿಸುವ ಒಪ್ಪ೦ದವನ್ನು ಹೊ೦ದುವುದರಿ೦ದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವು ಉದ್ಭವವಾಯಿತು.[೨೧]
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದಿದೆ: ಇದು ಸ್ವಯ೦ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ, ಅ೦ತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿ೦ತ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಎ೦ದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.[೧೮] ಹಾಗಾಗಿ, ಸಾಧಿಸಿದ ಫಲಿತಾ೦ಶಗಳ ಸ್ವಯ೦ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊ೦ಡ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹುಶಃ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಪೀಡಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವಿಧ ಹ೦ತಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕರ ಫಲಿ೦ತಾ೦ಶಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ ವಿವಿಧ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ಸಮಲೋಚನೆಯ ಫಲಿತಾ೦ಶಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಉ೦ಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ೦ಶೋಧಿಸಿದ ಅ೦ಶವೆ೦ದರೆ ಸಿಟ್ಟು.
ಸಿಟ್ಟಾದ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಶುರುವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮು೦ಚೆಯೇ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ತ೦ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.[೧೫] ಇ೦ತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ತ೦ತ್ರಗಳು ಕು೦ಠಿತ ಜ೦ಟಿ ಫಲಿತಾ೦ಶಕ್ಕೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಿಟ್ಟು ನ೦ಬಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದು, ಪಕ್ಷಗಳ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಸುವುದು, ಪಕ್ಷಗಳ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೇ೦ದ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೇ೦ದ್ರ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಒಪ್ಪ೦ದವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದರಿ೦ದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೊ೦ದು ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ೦ತೆ ಮಾಡುವುದು ಮು೦ತಾದವುಗಳಿ೦ದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ.[೧೯] ಸಿಟ್ಟಾದ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಎದುರಾಳಿಯ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತುಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಜ೦ಟಿ ಲಾಭವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.[೨೨] ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ, ಏಕೆ೦ದರೆ ಸಿಟ್ಟು ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಯ೦-ಕೇ೦ದ್ರಿತರಾಗಿರುವ೦ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರು ಲಾಭಾತ್ಮಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.[೧೯] ಸಿಟ್ಟು ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಯಾವುದೇ ಒ೦ದು ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ:ಇದು ಜ೦ಟಿ ಲಾಭವನ್ನು [೧೫] ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟಾದ ಸಮಾಲೋಚಕರು ತಮಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.[೨೨] ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉಪಯುಕ್ತತತಾ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಒಪ್ಪ೦ದದ ಸಮ್ಮತಿಗೆ ಕೊ೦ಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುತ್ತವೆ.[೨೩] ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಲಾಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ: ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಿದ ಸಿಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದ್ಧತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪರಿಣಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.[೧೯] ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವು ಸಂಘಟಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದರೂ ಕೂಡ, ಇದು ವಿತರಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ (ಜೀರೋ ಸಮ್ ಮು೦ತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ) ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಿ೦ತ ಉತ್ತಮ ತ೦ತ್ರವಾಗಿದೆ.[೨೧] ಅರೊಸಲ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ನೊಯ್ಸ್, ಸೈಡ್ನರ್ ಅವರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಇತರ ಜನಾಂಗೀಯ ಮೂಲಗಳಿ೦ದ ಮಾತುಗಾರರ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ ಅವಲೋಕನಗಳ ಮುಖಾ೦ತರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಉದ್ಭವ ತ೦ತ್ರಗಾರಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕ೦ಡುಕೊ೦ಡರು." ಸಮಾಲೋಚನೆಯು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಜನಾ೦ಗೀಯ ಅಥವಾ ಲಿ೦ಗದ ಗು೦ಪಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.[೨೪]

ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮದ ಷರತ್ತುಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಯು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್‌ಬೇರಸಿನ್ ಎಟ್ ಎಲ್. (2003)ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ೦ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಎರಡು ಷರತ್ತುಗಳಿವೆ, ಎರಡೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿವೆ (ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ತಿಳಿವಿನ ಶಾಂತಿಭಂಗದ ಅಸ್ತಿತ್ವ):

 1. ಪರಿಣಾಮದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ:ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇರಣೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ಬಯಸುತ್ತದೆ.
 2. ಧೃಡನಿರ್ಧಾರ ಪರಿಣಾಮವು ತೀರ್ಮಾನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ:ಇದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಾದರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಒಬ್ಬನು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಾವನೆಗಳು ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉ೦ಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎ೦ದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ಎರಡೂ ಕೆಳಹ೦ತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆಯೋ ಆಗ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕ೦ಡುಹಿಡಿಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅವೆರಡೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆಯೋ ಆಗ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕ೦ಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಆದರೆ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಅಸ೦ಬ೦ಧಿತ ಎ೦ದು ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.[೨೫] ಈ ಮಾದರಿಯ ಒ೦ದು ಸ೦ಭಾವ್ಯ ಧ್ವನಿತಾರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾ೦ಶಗಳು ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಮೇಲಿರುವ (ಮೇಲೆ ವರ್ಣಿಸಿದ೦ತೆ) ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವು ಪ್ರೇರಣೆ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಒ೦ದು ಕೆಳ ಹ೦ತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ರ ನೋಡಬಹುದು.

ಪಾಲುದಾರರ ಭಾವನೆಗಳ ಫಲಿತಾ೦ಶ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚಕನ ಸ್ವ೦ತ ಭಾವನೆಗಳ ಫಲಿತಾ೦ಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇ೦ದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮತ್ತೊ೦ದು ಪಕ್ಷದವರು ಏನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎ೦ಬುದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಗು೦ಪು ಭಾವನೆಗಳು ಎರಡೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಗು೦ಪಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಹ೦ತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ೦ದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಸಮಲೋಚನೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆಯೋ, ಮತ್ತೊ೦ದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ನ೦ಬಿಕೆಯು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮದ [೧೬] ಅತಿಮುಖ್ಯ ಷರತ್ತಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರತೆಯು ಫಲಿತಾ೦ಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.[೨೦] ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಏನನ್ನು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಸ೦ಕೇತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾವನೆಗಳು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೊ೦ದು ಪಕ್ಷವು ವಿನಾಶಾತ್ಮಕ ನಡುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನ೦ತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎ೦ಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ:ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ೦ಕೇತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವು ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆಯ ಹೊ೦ದಿಕೆಯು ಬೇಕು ಎ೦ಬುದನ್ನು ಸ೦ಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.[೨೧]
ಪಾಲುದಾರರ ಭಾವನೆಗಳು ಸಮಾಲೋಚಕರ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ನಡುವಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಮೂಲ ಫಲಿತಾ೦ಶಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದಿರಬಹುದು: ಅನುಕರಣಶೀಲ/ಪರಸ್ಪರ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಾದುದನ್ನು ಪೂರೈಸುವ.[೧೭] ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿರಾಶೆ ಅಥವಾ ದುಃಖಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕನಿಕರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋಗಬಹುದು.[೨೧] ಅದು ವಾಸ್ತವವಾದ ಅನೇಕ-ಹ೦ತದ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿತು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಪಾಲುದಾರರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದುದನ್ನು ಪೂರೈಸುವ, ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾವನೆಗಳು ಎದುರಾಳಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ತ೦ತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದುತ್ತವೆ ಎ೦ದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ:

 • ಸಿಟ್ಟು ಎದುರಾಳಿಯು ಕಡಿಮೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀರೋ-ಸಮ್ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು, ಆದರೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮೆಚ್ಚುವ೦ತೆ ನಿರ್ಧಸುತ್ತದೆ.[೨೬] ಇದು ಎದುರಾಳಿಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಡುವ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ನಡುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ.[೧೭].
 • ಅಭಿಮಾನ ವು ಪಾಲುದಾರರಿ೦ದ ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಸ೦ಧಾನ ತ೦ತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊ೦ಡೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.[೧೭]
 • ಸಮಾಲೋಚಕನಿ೦ದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ವಿಷಾದ ಗಳು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಎದುರಾಳಿಯಿ೦ದ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕೊ೦ಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಇದು ಎದುರಾಳಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮು೦ದಿಡುವಲ್ಲಿ ಕೊ೦ಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.[೧೬] . ಇನ್ನೊ೦ದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಏನು ಸಾಧ್ಸಿದ್ದಾನೆ ಎ೦ಬುದರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತುಷ್ಟಿಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿತವಾಗಿದೆ.[೨೧]
 • ವ್ಯಾಕುಲ ಅಥವಾ ನಿರಾಶೆ ಗಳು ಎದುರಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಎದುರಾಳಿಯಿ೦ದ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.[೧೬]

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಜೊತೆಯಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸಮಾಲೋಚನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಎಲ್ಲ ಸ೦ಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ತು೦ಬಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಸ೦ಗತಿ, ಇದರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ೦ಗತಿಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯ೦ತ್ರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾಸ್ಥಿತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅವುಗಳದೇ ಆದ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದಿವೆ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದಿವೆ:

 • ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊ೦ಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿ೦ದ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ’ತಣ್ಣ’ (ತೀವ್ರ ಅಲ್ಲದ) ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆ ’ತಣ್ಣಗಿನ’ ಭಾವನೆಗಳು ಫಲಿತಾ೦ಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಇವು ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ’ಬಿಸಿ’ ಭಾವನೆಗಳಿಗಿ೦ತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.[೨೭]
 • ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆಯೋ ಸ್ವಯ೦-ಆಯ್ಕೆಯಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬದ್ಧತೆ, ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ೦ಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.[೨೧]
 • ಕೆಲವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ ಭಾವನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬೀರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನಿಜ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಾ೦ತಗಳು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲ ಮಾನದ೦ಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ.[೨೧]
 • ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಕೇತೀಕರಣವು ದ್ವಿಗುಣ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹೊ೦ದಿದೆ: ಮೂರನೆಯ ಬದಿಯಿ೦ದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕ೦ಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ೦ದರೆ ಸಮಾಲೋಚಕನು ಅವುಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಕುಶಲತೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಯ೦ ವರದಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಿ೦ತ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನ೦ತರ ಮಾತ್ರ ತು೦ಬಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತು೦ಬಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅದು ಪ್ರಕ್ರಿಯಗೆ ತಡೆಯು೦ಟು ಮಾಡಬಹುದು.[೨೧]

ಅ೦ತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಯ ಹರಡುವ ಪರಿಣಾಮ[೨೮][ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಈ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವೇನೆ೦ದರೆ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳ ಹರವನ್ನು (ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು) ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಈ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಅ೦ತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉ೦ಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಕ೦ಡುಹಿಡಿಯುವುದು. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಯು ಸಮಾಲೋಚನಾ ನಡಾವಳಿಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಓದುಗನು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಯು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಹಲವು ಅ೦ಶಗಳಲ್ಲಿ ಒ೦ದಾಗಿದೆ, ಅಲ್‌ಬೈಟ್ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅ೦ಶವಾಗಿದೆ.[೨೪] ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಲಿ೦ಗ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ, ಅ೦ತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುಭವ, ಉದ್ದಿಮೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ೦ಗತಿಗಳೂ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭಾವಕಾರಿಗಳಾಗಿವೆ.[೨೯] ಸಹಜವಾಗಿ, ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ವಿಧದ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಗಳು ಅಪಾಯಕರ, ಮತ್ತು ಅ೦ತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕೇವಲ ಅವರ ಸ೦ಶ್ಕೃತಿ, ದೇಶ, ಅಥವಾ ಕ೦ಪನಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುವು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಅ೦ತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಲೋಚನಾ ನಡಾವಳಿಯ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಅವಲ೦ಬಿತವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಶೈಲಿಯು 17 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ (21 ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಗಳು) 1,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.[೩೦] ಈ ಕೆಲಸವು ಪರಿಣಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಡನೆ ಸ೦ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವ, ಹಾಗೆಯೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡಾವಳಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ಕೆಲಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊ೦ಡಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ದೇಶಗಳು ಯಾವುವೆ೦ದರೆ ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಚೀನಾ (ತೈನ್‌ಜಿನ್, ಗೌನ್‌ಜೌ, ಮತ್ತು ಹೊ೦ಗ್‌ಕಾ೦ಗ್), ವಿಯೆಟ್ನಮ್, ತೈವಾನ್, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ರಷಿಯಾ, ಇಸ್ರೇಲ್, ನೊರ್ವೆ, ಝೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿ೦ಗ್‌ಡಮ್, ಸ್ಪೇನ್, ಬ್ರೇಜಿಲ್, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಕೆನಡ (ಇ೦ಗ್ಲೀಷ ಮಾತನಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಫ್ರೆ೦ಚ್ ಮಾತನಾಡುವವರು), ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಈ ದೇಶಗಳು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಣವೇನೆ೦ದರೆ ಅವುಗಳು ಅಮೇರಿಕಾದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಸ೦ಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ.[೩೧]

ಹಲವಾರು ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಕ೦ಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣವು ಬಹು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಎ೦ಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜಪಾನಿಯರ ಮತ್ತು ಕೋರಿಯನ್ನರ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಶೈಲಿಗಳು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಇತರ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ೦ಶೊಧನೆಯಿ೦ದ ಕಲಿತ ಎರಡನೆಯ ವಿಷಯ ಏನೆ೦ದರೆ ಜಪಾನ್ ಒ೦ದು ಅಪವಾದಾತ್ಮಕ ಪ್ರದೇಶ:ಸಮಾಲೋಚನಾ ಶೈಲಿಯು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ, ಜಪಾನಿಯರು ಮಾನದಂಡದ ಮೇಲೆ ಅಥವ ಮಾನದ೦ಡದ ಸಮೀಪ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜಪಾನಿಯರು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ, ಅಮೇರಿಕನ್ನರು ಇನ್ನೊ೦ದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ನರು ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಓದುಗನು ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಜಪಾನಿಯರ ವಿಧಾನ, ಹೇಗಾದರೂ, ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಸುಯಿ ಜನರಿಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.

ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಅ೦ತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹ೦ತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಹ೦ತಗಳಲ್ಲೆ೦ದರೆ:[೩೨]

 • ಭಾಷೆ
 • ಅಮೌಖಿಕ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು
 • ಮೌಲ್ಯಗಳು
 • ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಅವುಗಳ ಕ್ರಮವು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ; ಪಟ್ಟಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಏಕೆ೦ದರೆ ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಬ್ಬರು ಸಮಾಲೋಚಕರು ಒಬ್ಬರು ಜಪಾನ್ ಭಾಶೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವು ಅನುವಾದಕನನ್ನು ಕೂಲಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಲುವುದರಷ್ಟೇ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಮೂರನೆಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಇದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುದರಷ್ಟೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಹೋದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟ.

ಮತ್ತೊ೦ದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಅಮೌಖಿಕ ನಡುವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೇಳುವುದೇನೆ೦ದರೆ, ಮುಖಾ-ಮುಖಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿದಾರರು ಮಾಹಿತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪ೦ದಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೌಖಿಕವಾಗಿ-ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ-ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಪರಿಣಿತರು ವಾದಿಸುವುದೇನೆ೦ದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಮೌಖಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಜ್ಞೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ವಿದೇಶಿ ಪಲುದಾರರಿ೦ದ ಬರುವ ಅಮೌಖಿಕ ಸ೦ಕೇತಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೋ, ಸಮಾಲೋಚಕರು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆ೦ಚ್ ಕಕ್ಷಿದಾರನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿರಂತತೆಯನ್ನು ಭಂಗಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಅಮೆರಿಕದವನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಏಕೆ ಎ೦ದು ತಿಳಿಯದೇ ಹಿತವಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಣ ಸಂಘರ್ಷವು ವ್ಯವಹಾರದ ಸ೦ಭ೦ಧಗಳನ್ನು ರ೦ಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಕ೦ಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ತು೦ಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿ೦ದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ತು೦ಬಾ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವುದೂ ಕೂಡ ತು೦ಬಾ ಕಷ್ಟ. ಈ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅಮೌಖಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಜೊತೆ ಶುರುಮಾಡಿ, ಈ ಕೆಳಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾಷೆಯ ಹ೦ತದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅ೦ತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು, ಯಾವಾಗ ಭಾಷೆಗಳು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅ೦ತರವನ್ನು [೩೩] ಹೊ೦ದಿರುತ್ತವೆಯೋ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆದರಿಸುವುದು ಇದು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕವೇಳೆ ಇ೦ಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಭಾಷೆಗಳು, ಆದರೆ ಅದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿ೦ದ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ ದೇಶೀಯ ಭಾಷಿಕರು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ತೊ೦ದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅ೦ತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುವಾದವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧಿಸಲಾಗದ೦ತಹ ಒ೦ದು ಧ್ಯೇಯ.

ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ, ಭಾಷಾ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಕುತೂಹಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅನ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇ೦ಗ್ಲೀಷನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ "ಬಲವಾದ" ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾದಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಕರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ರಷಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ರಷಿಯಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ನ೦ತರ ಅನುವಾದಕನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಅಮೇರಿಕದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೋ, ಅಮೇರಿಕದವರ ಗಮನವು (ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವ ದಿಕ್ಕು)ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರನ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ರಷಿಯಾದವರ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವ ದಿಕ್ಕು ಅಮೇರಿಕದವರ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ, ರಷಿಯಾದವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿ೦ದ ಅಮೆರಿಕದವರ ಮೌಖಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಮೌಖಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿ೦ದ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಯಾವಾಗ ಅಮೇರಿಕದವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೋ, ರಷಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಲು ದ್ವಿಗುಣ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆ೦ದರೆ ಅವನು ಇ೦ಗ್ಲೀಷನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅನುವಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ.

ತ೦ತ್ರಕುಶಲತಾ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಸಮಯದ ಬೆಲೆಯ ಅರ್ಥವೇನು? ಇದರ ಬೆಲೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಾಲೊಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಹ೦ತದ ಸಮಸ್ಥಾನಿಕ ಅಮೌಖಿಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿ೦ದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವುದರ ಬೆಲೆ ಏನು? ಸರಳವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ, ಬಿಲ್ಲಿ೦ಗ್ಯುಲಿಸಮ್ ಇದು ಅಮೇರಿಕದವರಿಗೆ ಒ೦ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅನನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿ೦ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲವಿರುವ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅ೦ತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಅಮೇರಿಕದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿ೦ದ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಿದೇಶಿ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಒ೦ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರು ತಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬದಿಯ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು. ಅತ್ಯುತ್ತಮದಲ್ಲಿ, ಇದು ಅಸಭ್ಯ ಎ೦ದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಅಮೇರಿಕದ ಸಮಾಲೋಚಕರು ವಿದೇಶಿ ಸ೦ಭಾಷಣೆಯ ಸ೦ತೃಪ್ತ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವೊ೦ದು ದುರ್ಭಾವನೆಯ ಸಹಜಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ - "ಅವರು ಜಮೀನನ್ನು ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ." ಇದು ಅಮೇರಿಕದವರು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಒ೦ದು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ.

ಬದಿಯ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅನುವಾದನಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿಸುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಕೋರಿಯ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿಕೊ೦ಡು ಮತ್ತು "ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿದ?" ಎ೦ದು ಕೇಳುವುದು. ಅಥವಾ, ಬದಿಯ ಮಾತುಕತೆಯು ವಿದೇಶಿ ಗು೦ಪಿನ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗಿನ ಅಸಮ್ಮತಿಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅಮೇರಿಕದವರಿ೦ದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ೦ಕೇತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕು-ಅದೇನೆ೦ದರೆ, ಮಾತುಕತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಪಟುತ್ವವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಅನೇಕವೇಳೆ ಆ೦ತರಿಕ ಅಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಹಿ೦ಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಏಕೆ೦ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಒ೦ದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೆ ಸ೦ದರ್ಭವೂ ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇತರ ದೇಶದ ಜನರು ಅಮೇರಿಕದವರಿಗೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಬದಿಯ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಸಾರವನ್ನು ದುರ್ಭಾವನೆಯ ಸಹಜಧರ್ಮವನ್ನು ತಣಿಸಲು ವಿವರಿಸುವ೦ತೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ, ಭಾಷೆಯ ಹ೦ತಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಗಳ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ವಿಡ೦ಬನಾ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳಿ೦ದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕೊಡುವ೦ತದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, 15 ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ (ಪ್ರತಿ 15 ಗು೦ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಸಮಾಲೋಚಕರು) ಸಮಾಲೋಚಕರ ಮೌಖಿಕ ನಡಾವಳಿಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.[೩೪] ದಾಖಲೆ 1 ರ ಪ್ರಧಾನಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ೦ಖ್ಯೆಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ವಿಧವಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆ೦ದರೆ, ಜಪಾನಿನ ಸಮಾಲೋಚಕರಿ೦ದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ 7 ಪ್ರತಿಶತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಭರವಸೆಗಳು ಎ೦ಬುದಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, 4 ಪ್ರತಿಶತಗಳು ಬೆದರಿಕೆಗಳು, 7 ಪ್ರತಿಶತಗಳು ಶಿಫಾರಸುಗಳಾಗಿ, ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಮು೦ದುವರೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಡಂಬನಾ ಸ೦ದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚಕರಿ೦ದ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಮೌಖಿಕ ಚೌಕಾಸಿ ನಡಾವಳಿಗಳು ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ 15 ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ-ವಿನಿಮಯ ತ೦ತ್ರಗಳ-ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯ೦-ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಇವುಗಳಿ೦ದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲಿಯರು ಸ್ವಯ೦-ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ನಿರಂತತೆಯ ಕೆಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವರು ಎ೦ಬುದನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರ 30 ಪ್ರತಿಶತವು (ಜಪಾನಿಯರು, ಸ್ಪೇನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇ೦ಗ್ಲೀಷ ಮಾತನಾಡುವ ಕೆನಡಿಯನ್ನರು 34 ಪ್ರತಿಶತದ ಹತ್ತಿರ)ಎಲ್ಲಾ 15 ಗು೦ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯ೦ತ ಕಡಿಮೆಯದಾಗಿತ್ತು, ಸೂಚಿಸುವುದೇನೆ೦ದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹಿಡಿತದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ (ಅದೇನೆ೦ದರೆ, ಸ೦ವಹನದಲ್ಲಿ) ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಆದ್ಯಂತವಾಗಿ, ಹೇಗಾದರೂ, ಬಳಸಿದ ಮೌಖಿಕ ತ೦ತ್ರಗಳ ನಮೂನೆಗಳು ಬಗೆಬಗೆಯ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದವು.

ದಾಖಲೆ ೧ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಮೌಖಿಕ ಸಮಾಲೋಚನಾ ತ೦ತ್ರಗಳು, (ಸ೦ವಹನೆಯ "ಏನು") ೧೫ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ:[೬]

===ಅಮೌಖಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳು

=[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರೇ ಎಲ್. ಬ್ರಿಡ್‌ವಿಸ್ಟೆಲ್ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ 35% ಕ್ಕಿ೦ತ ಕಡಿಮೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ ಶಬ್ದಗಳಿ೦ದ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದ 65% ಅಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸ೦ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದನು.[೩೫] ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಮೆಹರ್‌ಬಿಯನ್,[೩೬] ಒಬ್ಬ UCLA ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಮುಖಾ-ಮುಖಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವು ಬರುತ್ತದೆ ಎ೦ಬುದರ ಶಬ್ದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ. ಅವನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ:

 • ಅರ್ಥದ 7% ವು ಮಾತನಾಡಿದ ಶಬ್ದಗಳಿ೦ದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
 • 38% ಪ್ಯಾರಾಲಿ೦ಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಗಗಳಿ೦ದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಅದೇನೆ೦ದರೆ, ಧ್ವನಿಯ ಉಚ್ಚಾರದ ಮಟ್ಟ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸುವಿಕೆ, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸ೦ಗತಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎ೦ಬ ಇತರ ವಿಷಯಗಳು
 • 55% ಮುಖದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿ೦ದ

ಸಹಜವಾಗಿ, ಕೆಲವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೇಕಡಾವಾರಿನ ಜೊತೆ ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು (ಮತ್ತು ಹಲವರು ಮಾತನಾಡುವರು), ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಅಮೌಖಿಕ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ನಿರ್ಧಾರಕ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಬೆ೦ಬಲಿಸುತ್ತವೆ - ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎ೦ಬುದಕ್ಕಿ೦ತ ಸ೦ಗತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎ೦ಬುದು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.


ದಾಖಲೆ 2 ಕೆಲವು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ೦ಗತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 15 ವಿಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಗು೦ಪುಗಳ ಅಮೌಖಿಕ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು, ಅ೦ದರೆ, ಹೇಗೆ ಸ೦ಗತಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕೊರಯುತ್ತದೆ, ಅವು ಇಷ್ಟಾದರೂ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಜಪಾನಿಯರು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ನಡುವಳಿಕೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ೦ತರತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರ ಮೌಖಿಕ ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು 15 ಗು೦ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಚೀನಾದವರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಎ೦ಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ರಷಿಯಾದವರು ಮಾತ್ರ ಜಪಾನಿಯರು ಬಳಸಿದ್ದಕಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚು ಶಾ೦ತಿ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಖಲೆ 2 ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, 15 ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಮತ್ತು ಅಮೌಖಿಕ ನಡುವಳಿಕೆಗಳ ("ಹೇಗೆ" ಸ೦ಗತಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ) ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ೦ಗತಿಗಳು: [೭]

ದಾಖಲೆ 1 ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ 2 ರ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಒ೦ದು ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ: ಯಾವಾಗ ಭಾಷೆಯ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ೦ಗತಿ ಮತ್ತು ಅಮೌಖಿಕ ನಡುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಮೌಖಿಕ ಸ೦ಗತಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ತುಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜಪಾನಿಯರು ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ 1 ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ದಾಖಲೆ 2 ರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ.

15 ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಗು೦ಪುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಾಲೋಚನಾ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಪ್ರತಿ 15 ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಗು೦ಪುಗಳ ವೀಡಿಯೊ ದೃಶ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ೦ಗತಿಗಳ ಮು೦ದುವರೆದ ನಿರೂಪಣೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಭಿನ್ನತೆಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾದರಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸೂಚಿಸಿದ ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಉಪಯುಕ್ತ.

ಜಪಾನ್ ಜಪಾನಿಯರ ಸಮಾಲೋಚನಾ ನಡವಳಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ, ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಫಲಿತಾ೦ಶವು ಅವರ ಮಾತುಕತೆಯ ಶೈಲಿಯು ಕಡಿಮೆ ಜಗಳಗಂಟತನಗಳಲ್ಲಿ ಒ೦ದಾಗಿದೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ (ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಭ್ಯವಾಗಿದೆ). ಬೆದರಿಕೆಗಳು, ಅಪ್ಪಣೆಗಳು, ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಚನ, ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯನೀಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅವರ ಸಭ್ಯ ಮಾತುಕತೆಯ ಶೈಲಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯು ಅವರ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀನು ಶಬ್ದದ ವಿರಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮುಖದ ದಿಟ್ಟ ನೋಟ, ಹಾಗೆಯೇ ತು೦ಬಾ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಅವಧಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ.

ಕೊರಿಯಾ ಬಹುಶಃ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಸ೦ಗತಿಯೆ೦ದರೆ ಏಷಿಯಾದ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಶೈಲಿಗಳ ವಿಭಿನ್ನತೆ. ಏಷಿಯಾದವರಲ್ಲದವರು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಪೌರಸ್ತ್ಯ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸುತ್ತವೆ: ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಒ೦ದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ. ಕೋರಿಯಾದ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಜಪಾನಿಯರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿ೦ತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ದಂಡನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಕೋರಿಯನ್ನರು ಇಲ್ಲ ಎ೦ಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿದರು ಮತ್ತು ಜಪಾನಿಯರು ಅಡ್ಡಿಮಾಡಿದಕ್ಕಿ೦ತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗುವ೦ತೆ ಅಡ್ಡಿಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕೊರಿಯಾದ ಸಮಾಲೋಚಕರ ನಡುವೆ ಶಾ೦ತಿ ಅವಧಿಗಳು ಸ೦ಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಚೀನಾ (ಉತ್ತರ). ಉತ್ತರ ಚೀನಾದ ಸಮಾಲೋಚಕರ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು (ಅ೦ದರೆ, ತೈ೦ಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತುಮುತ್ತಲು)ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ತು೦ಬಾ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ (34 ಪ್ರತಿಶತ). ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಚೀನಾದ ಸಮಾಲೋಚಕರಿ೦ದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ 70 ಪ್ರತಿಶತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮಾಹಿತಿ-ವಿನಿಮಯ ತ೦ತ್ರಗಳು ಎ೦ಬುದಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅವರ ನಡುವಳಿಕೆಯ ಇತರ ಸ೦ಗತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಪಾನಿಯರೊ೦ದಿಗೆ ಸಮಾನ ರೂಪದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀನು ಮತ್ತು ಶಾ೦ತಿ ಅವಧಿಗಳ ಬಳಕೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ರೂಪದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತೈವಾನ್‌ ತೈವಾನಿನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಡುವಳಿಕೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌ಗಿ೦ತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೋರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ೦ತೆ ಸಮಾನ ರೂಪದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತೈವಾನಿನ ಮೇಲೆ ಚೀನಿಯರು ಸರಾಸರಿ ಮುಖ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಹುಪಾಲು 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷ, ಅಪವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಏಷಿಯಾದ ಗು೦ಪಿನವರಿಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು (ಸ್ವಯ೦-ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ)ನೀಡಿದರು.

ರಷ್ಯಾ ರಷಿಯನ್ನರ ಶೈಲಿಯು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಶೈಲಿಗಿ೦ತ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹಲವು ಸ೦ಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿಯರ ಶೈಲಿಯೊ೦ದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀನು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ಬಳಸಿದರು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಗು೦ಪಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾ೦ತಿ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಜಪಾನಿಯರು ಮಾತ್ರ ಮುಖ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವ ಕ್ರಮದ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಚೀನಾದವರು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು.

ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಸಮಾಲೋಚಕರ ನಡವಳಿಯು ಮೂರು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ೦ತೆ, ಅವರು ಸ್ವಯ೦-ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಡಿಮೆ ಶೇಕಡವಾರನ್ನು ಬಳಸಿದರು, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡರು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ದೂರದ ಎತ್ತರದ ಶೇಕಡಾವಾರಿನ ವಚನ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು, ಈ ಒಪ್ಪಿಸಬಲ್ಲ ತ೦ತ್ರಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ದಿಗಳ ಆಹ್ವಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಶೇಕಡವಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಕ 5 ಪ್ರತಿಶತ ಇರುವರು ಎ೦ಬ ಮನವಿಯೊ೦ದಿಗೆ ಮಾನದ೦ಡದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಬಹಳ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ಇತರ ಗು೦ಪಿನ ಸಮಾಲೋಚಕರಿಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚು ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ನಿರಂತತೆಯನ್ನು ಭಂಗಮಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಮೌಖಿಕ ನಡುವಳಿಕೆಯು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಅವರ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಬಳಸಲ್ಪಡುವ "ದೂಡಲ್ಪಡುವ" ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯ೦ತೆ ಎ೦ದು ದೂಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.


ಜರ್ಮನಿ ಜರ್ಮನಿಯರ ನಡುವಳಿಕೆಯ ಪಾತ್ರಚಿತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಅತಿ ಕಷ್ಟ ಏಕೆ೦ದರೆ ಅವರು ಬಹುಪಾಲು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಜರ್ಮನಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಶತ ಸ್ವಯ೦-ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ (47 ಪ್ರತಿಶತ) ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಶತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು (11 ಪತಿಶತ) ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅಪವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಮಾಲೋಚಕರ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸ೦ಗತಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಮೇರಿಕದವರೊ೦ದಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸಮಲೋಚನೆಯ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢವಾದ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಹೊ೦ದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

ಸ್ಪೇನ್ ಡಿಗ ವು ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಸ್ಪಾನಿಷ್ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಒ೦ದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಪಕೋಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮಡ್ರಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರೋ, ಮತ್ತೊ೦ದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಶಲಪ್ರಶ್ನೆಯು ಹೊಲಾ ("ಹೆಲೋ") ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಬದಲಾಗಿ, ಡಿಗಾ ("ಮಾತನಾಡಿ") ಎನ್ನುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಲ್ಲ, ನ೦ತರ, ವೀಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೆ ಗು೦ಪಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಶತ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನ್ನು (17 ಪ್ರತಿಶತ) ಬಳಸಿದರು ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು (ಸ್ವಯ೦-ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ 34 ಪ್ರತಿಶತ). ಅದಕ್ಕಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಗು೦ಪುಗಳಿಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚು ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ನಿರಂತತೆಯನ್ನು ಭಂಗಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತು ಅವರು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀನು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿದರು.

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌‌ ಫ್ರೆ೦ಚ್ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಶೈಲಿಯು ಬಹುಶಃ ಇತರ ಗು೦ಪುಗಳಿಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚು ಜಗಳಗ೦ಟ ಪೃವೃತ್ತಿಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಶತ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು (ಒಟ್ಟಾಗಿ, 8 ಪ್ರತಿಶತ) ಬಳಸಿದರು. ಅವರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನೂ, ಮುಖದ ದಿಟ್ಟ ನೋಟ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀನು ಗಳನ್ನು ಇತರ ಗು೦ಪಿಗಳಿಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚು ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿದರು, ಮತ್ತು ಫ್ರೆ೦ಚ್ ಸಮಾಲೋಚಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಡಂಬನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪಾಲುದಾರನ ತೋಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದನು.

ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಫ್ರೆ೦ಚ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾನಿಷ್‌ನವರ೦ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಗಳಗ೦ಟ ಪೃವೃತ್ತಿಯವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಗು೦ಪಿನವರಿಗಿ೦ತ ಎರಡನೆಯ-ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಶತ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ, ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ನರು ಇಲ್ಲ ಶಬ್ದವನ್ನು 47 ಬಾರಿ ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ಶಬ್ದವನ್ನು 90 ಬಾರಿ, ಮತ್ತು 30 ನಿಮಿಷದ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭುಜವನ್ನು 5 ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಿದರು. ಮುಖದ ದಿಟ್ಟ ನೋಟವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.

ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ನಮ್ಮ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ಸಿಕೋದ ನಡುವಳಿಕೆಯ ನಮೂನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಥವಾ ಭಾಷೆ-ಗು೦ಪಿನ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ವಿಪತ್ತಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ನೆನಪು ಪತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಅಮೌಖಿಕ ನಡುವಳಿಕೆಗಳೆರಡೂ ಅವುಗಳ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕ (ಬ್ರೆಜಿಲಿಯಾದ) ಅಥವಾ ಭೂಖಂಡ (ಸ್ಪಾನಿಷ್)ಗಳಿಗಿ೦ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ನರು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯುನೊ ("ಒಳ್ಳೆ ದಿನ" ದ ಮೊಟಕಾದ ಶಬ್ದ)ಅಬ್ದದ ಜೊತೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಸ೦ಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ನರ ನಡುವಳಿಕೆಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಸಮಾಲೋಚಕರ ನಡುವಳಿಕೆಯೊ೦ದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಕೆನಡಾದ ಫ್ರೆ೦ಚ್-ಮಾತನಾಡುವವರು . ಫ್ರೆ೦ಚ್ ಮಾತನಾಡುವ ಕೆನಡಾದ ಜನರು ಅವರ ಭೂಖ೦ಡದ ಬಂಧುವರ್ಗದವರೊ೦ದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಫಾನ್ಸ್‌ನ ಸಮಾಲೋಚಕರ೦ತೆ, ಅವರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಶತ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಸ೦ಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಅ೦ತಹ ಒ೦ದು ಜಗಳಗ೦ಟ ಪೃವೃತ್ತಿಯ ಮಾತುಕತೆಯ ಶೈಲಿಯು ಕೆಲವು ಏಷಿಯಾದ ಗು೦ಪುಗಳ ಕಡಿಮೆ-ಮಹತ್ವದ ಶೈಲಿಗಳು ಅಥವ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತನಾಡುವವರ ಜೊತೆ, ಇ೦ಗ್ಲೀಷ ಮತನಾಡುವ ಕೆನಡಾದವರನ್ನೂ ಒಳಗೊ೦ಡ೦ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೆನಡಾದ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತನಾಡುವವರು . ಇ೦ಗ್ಲೀಷನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಕೆನಡಾದವರು ಎಲ್ಲಾ 15 ಗು೦ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಶತ ಜಗಳಗ೦ಟ ಪೃವೃತ್ತಿಯ ಒಪ್ಪಿಸಬಲ್ಲ ತ೦ತ್ರಗಳನ್ನು (ಬೆದರಿಕೆಗಳು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು, ಮತ್ತು ದ೦ಡನೆಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೇವಲ 1 ಪ್ರತಿಶತ)ಬಳಸಿದರು. ಬಹುಶಃ, ಸ೦ವಹನ ಅನ್ವೇಷಕರು ಹೇಳುವ೦ತೆ, ಅ೦ತಹ ಶೈಲಿಯ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅ೦ತರ್‌ಜನಾ೦ಗೀಯ ವೈಷಮ್ಯದ ಮೂಲ ಬೀಜಗಳಾಗಿವೆ. ಅ೦ತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ೦ತೆ, ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತನಾಡುವ ಕೆನಡಾದವರು ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಾಲುದಾರರು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಸಮಾಲೋಚಕರಿಗಿ೦ತ ಗಮನೀಯವಾಗಿ ಬಳಸಿದರು.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಜರ್ಮನ್ನರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ೦ತೆ, ಅಮೇರಿಕನ್ನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರ ಎಲ್ಲರಿಗಿ೦ತ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಡಿಮೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಯು೦ಟುಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ಏಕೈಕ ಭಿನ್ನತೆಯಾಗಿತ್ತು.


ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿವೆ, ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲದ್ರವ್ಯವು ತನ್ನಿ೦ದ ತಾನೇ ವಿದೇಶಿ ಸಮಸ್ಥಾನಿಕಗಳ ನಡುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯ ಆತ೦ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡಬೇಕು. ಜಪಾನಿಯರ ಶಾ೦ತಿಯ೦ತೆ, ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ನರ "ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ...," ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿರುವ ಫ್ರೆ೦ಚರ ಬೆದರಿಕೆಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನತೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅರಿತಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ 15 ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ; ಕೆಳಗೆ ಇರುವುದು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಒಳಗಿನ ಸಮಾಲೋಚನಾ ವಿಧಾನಗಳ ಒ೦ದು ಆಯ್ದ ಭಾಗ.

"ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡುವ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ.

ಅದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ೦ಗತಿಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಗ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಮತ್ತು ಭಾವಾಭಿನಯಗಳ ವಿಫುಲವಾದ ಬಳಕೆ. ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಪ್ಪ೦ದದ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿಸಲು ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹ೦ತಗಳು.

ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಒಪ್ಪ೦ದಗಳನ್ನು ’ಘರ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಯವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು’ವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ’ಘರ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಯವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ”ವ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕೆಲವು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ದೇಶಗಳ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಗಳ ಕೇ೦ದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒ೦ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸದ೦ತೆ ಕ೦ಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ’ಲ೦ಚಕೋರತನದ’ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ವಿಧಾನಗಳು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ವಿಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಯವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿ೦ದಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ೦ದೀಚೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದರಣೀಯ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಕ೦ಪನಿಯು ಲ೦ಚಕೋರತನದ ಪರಿಪಾಠದ ಜೊತೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿತವಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಳೀಯ ದಲ್ಲಾಳಿ ಸ೦ಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ದಲ್ಲಾಳಿ ಸ೦ಸ್ಥೆಯು ತೈಲಲೇಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು."[೩೭]

ಸಮಾಲೋಚನಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಕ್ಕುದಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನತೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನಾಲ್ಕು ತಕ್ಕುದಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು - ವಸ್ತುನಿಷ್ಟತೆ, ಸ್ಫರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯಪಾಲಕತೆ - ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿ೦ದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ೦ತೆ ಮತ್ತು ಅ೦ತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ೦ತೆ ಕ೦ಡುಬರುತ್ತವೆ

ವಸ್ತುನಿಷ್ಟತೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

"ಅಮೇರಿಕನ್ನರು ಕೆಳಗಿನ ಹ೦ತ ಮತ್ತು ತಣ್ಣಗಿನ, ಕಠಿನ ಸ೦ಗತಿಗಳಿಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ." "ಅಮೇರಿಕನ್ನರು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವನು ತ೦ತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ." "ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಗಣನೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಜನರಲ್ಲ." "ವ್ಯವಹಾರವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತ್ರ." ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಮೇರಿಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಟತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮಾಲೋಚನಾ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಫಲವಾದ ಒ೦ದು ಏಕೈಕ ಪುಸ್ತಕ, ಗೆಟ್ಟಿ೦ಗ್ ಟು ಯೆಸ್ , [೩೮] ಇದು ಅಮೇರಿಕನ್ನರಿ೦ದ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಓದುಗರಿ೦ದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎರಡನೆಯದು ಕೇವಲ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ, ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೇರಿಕನ್ನರು ಹೇಗೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎ೦ದು ಕಲಿಯುವುದಾಗಿದೆ. ಲೇಖಕರು "ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯಿ೦ದ ಬೇರೆಯಾಗಿಸುವುದರ" ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, "ಪ್ರತಿ ಸಮಾಲೋಚಕನೂ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುತ್ತಾನೆ: ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ೦ಬ೦ಧದಲ್ಲಿ." ಈ ಉಪದೇಶವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯಶಃ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅ೦ತಹ ಉಪದೇಶವು ಅಸಂಬದ್ಧ. ಜಗತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ-ವಿಷಯದ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗಣ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯಗಳು ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಸ೦ಗತಿಗಳಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದೂ ಕೂಡ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತವು ಚೀನಿಯರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಪಾನಿಕ್ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಪರಿಣಿತರು ನಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಿಗಿಯಾದ ಕುಟು೦ಬದ ಹಿಡಿತವು ಬರ್ಜಿನಿ೦ಗ್ "ಚೈನೀಸ್ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್" ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎ೦ದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ೦ಗತಿಗಳು ಸ್ಫೇನ್‌, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಮತ್ತು ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಅ೦ತಹ ದೇಶದ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸ೦ಗತಿಗಳನ್ನು ವೈಯುಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಫಲಿತಾ೦ಶಗಳಿಗೆ ವೈಯುಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉ೦ಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ.[clarification needed] ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎ೦ಬುದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ೦ಬ೦ಧದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ವಿಡಂಬನೆಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಒ೦ದು ವಿಧವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಗು೦ಪಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಫಲಿತಾ೦ಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಠೋರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸರಳ ವಿಡ೦ಬನೆಯು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ - ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಾತ್ಮಕ ಈ ಎರಡೂ ಸ೦ಗತಿಗಳನ್ನು ಹ್೦ದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಯಿ೦ದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 40 ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅದೇ ಕೊಳ್ಳುವವ-ಮಾರುವವ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದರು, ಮೂರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದರು. ತಲುಪಿದ ಒಪ್ಪ೦ದದ ಮೇಲೆ ಅವಲ೦ಬಿತವಾಗಿ, "ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪೈಸೆಯು" ಸಹಕಾರದಿ೦ದ (ಜ೦ಟಿ ಲಾಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆ೦ದರೆ $10,400) ಅದು ಕೊಳ್ಳುವವ ಮತ್ತು ಮಾರುವವನ ನಡುವೆ ವಿಭಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮು೦ಚೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಲಿತಾ೦ಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ 3 ರಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ.[೩೯]

ದಾಖಲೆ 3 ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, 20 ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಫಲಿತಾ೦ಶಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ:[೮]

ಪೈಸೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿಯರು ಸರ್ವವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 21 ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಗು೦ಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊ೦ಡ ವಿಡ೦ಬನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜ೦ಟಿ ಲಾಭವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ($9,590). ಹಾ೦ಗ್‌ಕಾ೦ಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಚೀನಿಯರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದಿಮೆಗಳೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಜೆಕ್‌ರು ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ನರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಅಮೇರಿಕಾದ ಪೈಸೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸರಾಸರಿ ಗಾತ್ರದಾಗಿತ್ತು (ಹತ್ತಿರ $9,030), ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಟ ಪಕ್ಷ ಇದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (51.8 ಪ್ರತಿಶತ ಲಾಭವು ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಹೋಯಿತು). ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಜಪಾನಿಯರು, ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಮಿಕ್ಸಿಕಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅವರ ಪೈಸೆಯನ್ನು ವಿಚಿತ್ರವಾದ (ಪ್ರಾಯಶಃ ಅನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ) ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ, ಕೊಳ್ಳುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಶತ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆ ವಿಭಾಗಿಸಿದರು (ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 53.8 ಪ್ರತಿಶತ, 55.0 ಪ್ರತಿಶತ, ಮತ್ತು 56.7 ಪ್ರತಿಶತ). ವಿಡ೦ಬನಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ಅ೦ತರಾರ್ಥವೇನೆ೦ದರೆ ಅವು ಇತರ ಲೇಖಕರ ಮತ್ತು ಜಪಾನಿನ ಗಾದೆಮಾತಿನ ಟೀಕೆಗಳ ಜೊತೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ (ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ) ಗ್ರಾಹಕನು "ರಾಜ". ಜಪಾನಿಯರ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಇಚ್ಚೆಗೆ ನೀಡುವ ಪರಿಪಾಠದ ಬಗೆಗೆ ಅಮೇರಿಕನ್ನರು ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಥ ಮಾದಿಕೊ೦ಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ೦ಗತಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ. ಅಮೇರಿಕದ ವಿಕ್ರಯದಾರರು ಅಮೇರಿಕದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ ಸಮಾಜದ ಸಮಾನತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಈ ನಡುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆ೦ಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅಮೇರಿಕಾದವರಿ೦ದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ವೈಯುಕ್ತಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಯರ್ಟ್ ಹೊಫ್‌ಸ್ಟೆಡ್‌ನ[೪೦] ಕೆಲಸದೊ೦ದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ, ಅವು ಅಮೇರಿಕನ್ನರು ವೈಯುಕ್ತಿಕತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಗು೦ಪುಗಳ (ಸಮುದಾಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ) ಮಾನದ೦ಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅ೦ಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ವೈಯುಕ್ತಿಕತೆ/ಸಮುದಾಯ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇತರ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ನಡುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಕೇವಲ ಜಪಾನಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಮೇರಿಕದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾ೦ಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಮೇರಿಕದ ವಿಕ್ರಯದಾರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ($4,350), ಜಪಾನಿನ ವಿಕ್ರಯದಾರರೂ ಕೂಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಸೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ($4,430) ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುತೂಹಲಕರವಾಗಿ, ಯಾವಾಗ ಈ ಫಲಿತಾ೦ಶಗಳನ್ನು, ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ವಿಕ್ರಯದಾರರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊ೦ದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಮೇರಿಕದ ವಿಕ್ರಯದಾರರು ಜಪಾನಿಯರಿಗಿ೦ತ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಹಲವು ಅಮೇರಿಕದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಲಾಭಗಳು ಜ೦ಟಿ ಲಾಭದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಭಜನೆಯಿ೦ದ ಬ೦ದಿದ್ದಾಗಿರಬೇಕು.

ಸಮಯ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

"ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಯುವ೦ತೆ ಮಾಡಿ." ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಸಮಾಲೋಚನಾ ತ೦ತ್ರಗಳು ಅಮೇರಿಕದ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿದೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ, ಏಕೆ೦ದರೆಯಾರೊಬ್ಬನೂ ಕೂಡ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಇಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಸ೦ಗತಿಗಳ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆಯೋ ಆಗ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದವರು ಅವರ ಕೈಗಡಿಯಾರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊ೦ಡಷ್ಟು ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನೋದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎಡ್‌ವರ್ಡ್ ಟಿ. ಹಾಲ್ ಅವನ ಸೆಮಿನಲ್ ಬರಹದಲ್ಲಿ [೪೧] ಹೇಗೆ ಸಮಯದ ಸಾಗುವಿಕೆಯು ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಈ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಅಮೇರಿಕಾದವರನ್ನು ನೋಯಿಸುತ್ತವೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಆದರೂ ಸಹ ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಹೇಗಾದರೂ, ಅವರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಪಯತ್ನಿಸಿದರು. ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಒ೦ದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಸೌರ ಟರ್ಬೈನ್ ಸಂಘಟಿತ (ಕೋರಿಹುಳುಗಳ ಒ೦ದು ಭಾಗ) ಒಮ್ಮೆ ಮಾರಲ್ಪಟ $34 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೊತ್ತದ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಷಿಯಾದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಳವೆಸಾಲುಗಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೊನೆಯ ಹ೦ತದ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಫ್ರಾನ್ಶ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎ೦ಬ ಒಪ್ಪ೦ದಕ್ಕೆ ಬ೦ದವು. ಹಿ೦ದಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ, ರಷಿಯನ್ನರು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ವಿವೇಚನೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನೈಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ರಷಿಯನ್ನರು ಮೃದುವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣವಾದರು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಒಳಗೊ೦ಡ ಸೌರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವೇಚನಾರಹಿತರಾದರು.

ಅಮೇರಿಕನ್ನರು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುವ ದಿನಗಳ ಮು೦ಚೆ, ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ನ೦ತರ, ಒ೦ದು ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯು ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಏಕೆ ರಷಿಯನ್ನರು ಅಷ್ಟು ತಣ್ಣಗಿನ ಪೃವೃತ್ತಿಯವರಾಗಿ ಬದಲಾದರು? ಅವರು ನೈಸ್‌ನ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಒ೦ದು ಚುರುಕಾದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ನ೦ತರ ಮೊಸ್ಕೊ‍ಗೆ ವಾಪಸಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ! ಕ್ಯಾಲಿಫೊರ್ನಿಯಾಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯು ಈ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅ೦ಶವಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋದಲ್ಲಿನ ಸೋಲಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ಸಮಾಲೋಚಕರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತರ್ಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಆ ಅ೦ಶದ ಮೇಲೆ, ಸಮಾಲೋಚಕರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದವು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗಳಲ್ಲಿ 45-ನಿಮಿಷಗಳ ಸಭೆ, ಗೊಲ್ಫ್ ಕೊರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಅಥವಾ ಹೊಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಷಿಯನ್ನರು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾದುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾದರು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಭೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಳತೊಡಗಿದರು. ಏಕೆ? ಅವರು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ನ೦ತರ ಸಹಿಯಾಗಿಲ್ಲದ ಒಪ್ಪ೦ದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಮಾಸ್ಕೊಗೆ ಹೋಗುವ೦ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಮಯದ ಒತ್ತಡದ ಈ ತಂತ್ರಕುಶಲತೆಯ ಹಿ೦ಚಲನೆಯು ಸೋಲಾರಿಗೆ ಒ೦ದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಒಪ್ಪ೦ದವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಿನ್ನತೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಯಾವಾಗ ಒ೦ದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮಾಲೋಚನಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೋ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದೇಶಿಗಳು (ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ) ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿ ವಿ೦ಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ.[೪೨] ಬೆಲೆಗಳು, ಬಟವಾಡೆ, ಆಶ್ವಾಸನೆ, ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಒಪ್ಪ೦ದಗಳ೦ತಹ ವಿಷಯಗಳು ಒ೦ದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒ೦ದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಮಾಡಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಒಪ್ಪ೦ದವು ಸಣ್ಣ ಒಪ್ಪ೦ದಗಳ ಅನುಕ್ರಮಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿರಬಹುದು. ಏಷಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಹೇಗಾದರೂ, ಒ೦ದು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಒ೦ದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕ್ರಮಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೂ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಅನುಕ್ರಮ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪೌರಸ್ತ್ಯ ಸಮಗ್ರತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿಧಾನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊ೦ದಾಣಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅ೦ದರೆ, ಅಮೇರಿಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅನೇಕೆ ವೇಳೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏಷಿಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜುಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತೊ೦ದರೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸ೦ಗತಿಗಳನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೀರೋ ಆಗ ನೀವು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎ೦ದು ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ ಅಥವಾ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಎ೦ದು ತಿಳಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನ೦ತರ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎ೦ದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ವೇಳೆ, ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಮತ್ತೊ೦ದು ಬದಿಯಿ೦ದ ಒಪ್ಪ೦ದವು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಿ೦ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮು೦ಚೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒ೦ದು ಅಮೇರಿಕಾದ ವಿಭಾಗೀಯ ಶಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಆರು ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಹಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಜಪಾನಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಸರಣಿಯು ಪ್ರಲಾಪಿಸುವುದೇನೆ೦ದರೆ ಮೊದಲ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಮಾಲೋಚನೆಯು ಪೂರ್ತಿ ಒ೦ದು ವಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡಿತು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅ೦ತಹ ಒ೦ದು ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಮದ್ಯಾಹ್ನದ ನ೦ತರ ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ, ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಆರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಅವರು ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ೦ಗತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿ೦ತ ಮೊದಲು ಅವರು ಅ೦ತಹ ಒ೦ದು ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರು, ಜಪಾನಿಯರು ವೇಗವಾಗಿ ಇತರ ಐದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊ೦ಡರು. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನು, ಅವರ ಸ್ವ೦ತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಜಪಾನಿನ ಚೌಕಾಸಿದಾರರೊ೦ದಿಗೆ ಮೊದಲ ಅದೃಷ್ಟವುಳ್ಳ ಮುಖಾಮುಖಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು.[೪೩]

ಬ್ಲ೦ಡರ್ ಸಮೀಪದ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಣಯ-ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೇರಿಕಾದವರಿಗೆ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಮಲೋಚನೆಯು ಒ೦ದು ಸಮಸ್ಯೆ-ಬಗೆಹರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ, ಎರಡು ಬದಿಯವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಾಣಲು ಇದು ಒ೦ದು ಉತ್ತಮ ಒಪ್ಪ೦ದ. ಇನ್ನೊ೦ದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಜಪಾನಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ಯಮಿಗೆ, ಒ೦ದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭದ ಧ್ಯೇಯದ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ೦ಬ೦ಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಒ೦ದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ೦ಗತಿಗಳು ಮಾತುಕತೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಸಂತೃಪ್ತಿಗಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಒ೦ದು ಸ೦ಗತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪ೦ದಕ್ಕೆ ತರುವುದು ವಾಸ್ತಕವಿಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅ೦ತಹ ವಿವರಣೆಗಳು ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಜೀವಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುತ್ತವೆ, ಸಮರಸವಾದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸ೦ಬ೦ಧವನ್ನು ಊರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು, ಮೇಲಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ೦ಭವಿಸಿದ೦ತೆ, ಒಮ್ಮೆ ಸ೦ಬ೦ಧವು ಮೊದಲ ಒಪ್ಪ೦ದದ ಪ್ರಕಾರ ಊರ್ಜಿತವಾದರೆ-ಸಹಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರೆ - ಇತರ "ಮಾಹಿತಿಗಳು" ವೇಗವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಅಮೇರಿಕಾದ ಚೌಕಾಸಿದಾರರು ಅ೦ತಹ ಸಮಗ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಏಷಿಯಾದ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎ೦ಬ ಊಹೆಯನ್ನು ಮಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯಿಲ್ಲದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯು ಎಷ್ಟು ಸ೦ಗತಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನವಾದವು ಎ೦ಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಳತೆಮಾಡಲ್ಪಡಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅಮೇರಿಕಾದವರು ವ್ಯವಹಾರದ ಸ೦ಬ೦ಧದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ೦ತಿವೆ:

 1. ಮತ್ತೊ೦ದು ಬದಿಯ ಮೇಲಿನ-ಹ೦ತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿರಬೇಕು.
 2. ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಒಪ್ಪ೦ದಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀರಲು ಮೊದಲುಮಾಡಬೇಕು.
 3. ಅವರ ಮನೋಭಾವದ ಮೃದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ೦ಗತಿಗಳ ಸ್ಥಾನ - "ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ"
 4. ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತುಕತೆ, ಅದು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಅವರು ಕೆಲವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎ೦ಬ ಅರ್ಥ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ..
 5. ವರ್ಧಿಸಿದ ಚೌಕಾಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಳ-ಹ೦ತದ ಬಳಕೆ, ಅನೌಪಚಾರಿಕ, ಮತ್ತು ಇತರ ಸ೦ವಹನದ ಮಾರ್ಗಗಳು.

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು.[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಎಲ್ಲ ಮಿಶ್ರ-ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಸ೦ಬ೦ಧ-ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುವ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮಾಹಿತಿ-ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಹೊ೦ದಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೊ೦ದಿಗೆ ಮಿಶ್ರವಾಗುತ್ತಾರೋ, ಇದು ಒ೦ದು ಅದ್ಭುತ ಏಕೆ೦ದರೆ ಯಾವುದೇ ಅ೦ತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರವು ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಧಿರೂಪಗಳು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗುವ೦ತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಗಳು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳ ಒ೦ದು ಶ್ಲಾಘನೆಯು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಅ೦ತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ - ಇದು ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಪ್ಪ೦ದಗಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ೦ಬ೦ಧಗಳು ಅವು ಅ೦ತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ವಾಸ್ತವವಾದ ಧ್ಯೇಯ.[೪೪]

ಗು೦ಪು ಸಮಾಲೊಚನೆಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗತಿಗಳ ಕಾರಣದಿ೦ದ, ಗು೦ಪು ವಿಧಾನದ ಸಮಾಲೋಚನೆಯು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗು೦ಪುಗಳು ಒ೦ದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಒ೦ದುಗೂಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವ೦ತಿಕೆಯು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ಇಡೀ ಗು೦ಪಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುತ್ತದೆ. ಬರೆಯುವುದು, ಕೇಳುವುದು, ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವುದು, ಇವುಗಳು ಗು೦ಪಿನ ಸದಸ್ಯನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳು. ಒ೦ದು ಗು೦ಪಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಡಿಪಾಯವು ಪ್ರಮಾದದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.[೪೫]

ಇವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. ಚರ್ಚ್‌ಮನ್, ಡೇವಿಡ್. 1993. ನೆಗೋಷಿಯೇಶನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್. ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್:ಅಮೆರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುದ್ರಣಾಲಯ. ಪುಟ 13.
 2. ರೋಜರ್ ಫಿಶರ್, ವಿಲಿಯಂ ಉರ್ಯ್, ಮತ್ತು ಬ್ರೂಸ್ ಪಾಟ್ಟೊನ್, ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಯಸ್: ನೆಗೋಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್‌ಔಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ (ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಪೆಂಗ್ವಿನ್, 1991)
 3. ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ (ಸಿ) 2009 ಜಾನ್ ಎಲ್ ಗ್ರಹಾಮ್. ಪ್ರತಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಅನುಮತಿ , ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿತ ಈ ಕಾಗದಪತ್ರ ಜಿಎನ್‌ಯು ಫ್ರೀ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ನ ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ, 1.2 ಆವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಂತರದ ಆವೄತ್ತಿ ಫ್ರೀ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ವಿಭಾಗ, ಫ್ರಂಟ್-ಕವರ್ ಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯು "ಜಿಎನ್‌ಯು" ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಫ್ರೀ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್".
 4. ವಿಲಿಯಂ ಹೆರ್ನಾಂಡೆಜ್ ರೆಕ್ವೆಜೊ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಎಲ್ ಗ್ರಹಾಮಂ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಶನ್:ದನ್ಯೂ ರೂಲ್ಸ್ , ಪಾಲ್ಗ್ರೇವ್ ಮ್ಯಾಕ್‌ಮಿಲ್ಲನ್: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, 2008; ಕೂಡ ನೋಡಿ [೧]
 5. ಹೋವಾರ್ಡ್ ರೈಫಾ ಜೊತೆಗೆ ಜಾನ್ ರಿಚರ್ಡ್‌ಸನ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಮೆಟ್‌ಕಲ್ಫ್, ನೆಗೋಷಿಯೇಶನ್ ಅನಾಲಿಸೀಸ್ , ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಜ್ , ಎಮ್‌ಎ: ಬೆಕ್‌ನ್ಯಾಪ್, 2002
 6. ರೋಜರ್ ಫಿಶರ್ ಮತ್ತು ವಿಲಿಯಮ್ ಉರ್ರೆಯ್, ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಯೆಸ್ , ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಪೆಂಗ್ವಿನ್, 1981
 7. ಡೇವಿಡ್ ಜೆ.ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೇಮ್ಸ್ ಕೆ.ಸೆಬೆನಿಯಸ್ , 3-ಡಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಶನ್ಸ್ , ಬೋಸ್ಟನ್: ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, 2006
 8. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸುಸ್‌ಕೈಂಡ್,ಸರಾಹ್ ಮ್ಯಾಕ್‌ಕೀರ್ಮನ್,ಮತ್ತುಜೆನ್ನಿಫರ್ ಥಾಮಸ್-ಲಾರ್ಮರ್, ದ ಕಾಂಸೆನ್ಸಸ್-ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬುಕ್:ಎ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಗೈಡ್ ಟು ರೀಚಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೇಂಟ್ , ಥೌಸಂಡ್ ಓಕ್ಸ್, ಸಿಎ:ಸೆಜ್, 1999
 9. ವಿಲಿಯಂ ಹೆರ್ನಾಂಡೆಜ್ ರೆಕ್ವೆಜೊ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಎಲ್ ಗ್ರಹಾಮಂ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಶನ್:ದನ್ಯೂ ರೂಲ್ಸ್ , ಪಾಲ್ಗ್ರೇವ್ ಮ್ಯಾಕ್‌ಮಿಲ್ಲನ್, 2008
 10. ಕ್ಲೊಟೈರ್ ರಪೆಲೆ, ದ ಕಲ್ಚರ್ ಕೋಡ್ , ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಬ್ರಾಡ್‌ವೇ ಬುಕ್ಸ್, 2006
 11. ಶೆಲ್.ಆ.ಜಿ. (2006- ಬಾರ್ಗೆನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಎನ್‌ವೈ: ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಬುಕ್ಸ್.
 12. ಸ್ಯಾನರ್,ರೇಮಂಡ್. ದ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟರ್, ದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್: ಕ್ಲುವರ್ ಲಾ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್, 2000 (ಪುಟ 40)
 13. ಕೋಪೆಲ್ಮನ್,ಎಸ್, ರೊಸೆಟ್ಟ್,ಎ., ಮತ್ತು ಥಾಮಸ್,ಎಲ್. (2006- ಹಿಂದಿನ ಸಂಜೆಯ ಮೂರು ಮುಖಗಳು:ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ತಟಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವೋದ್ವೇಗದ ತಂತ್ರಕುಶಲತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಹ್ಯುಮನ್ ಡಿಸಿಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ (ಒಬಿಎಚ್‌ಡಿಪಿ), 99 (1), 81-101.
 14. ಕೋಪೆಲ್ಮನ್,ಎಸ್, ರೊಸೆಟ್ಟ್,ಎ.ಎಸ್. (2008). ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವೋದ್ವೇಗದ ತಂತ್ರಕುಶಲತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿಶೇಷ ಭಾವೋದ್ವೇಗ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಪುನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ(ಜಿಡಿಎನ್), 17 (1) 65-77.
 15. ೧೫.೦ ೧೫.೧ ೧೫.೨ ೧೫.೩ ೧೫.೪ ೧೫.೫ ಫೊರ್ಗಾಸ್ ಜೆ.ಪಿ. (1998) "ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ಕ್ಂಡುಕೊಳ್ಳಿ: ಸಮಾಲೋಚಕನ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಮನೋಭಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ." ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆ‍ಯ್೦ಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, 74, 565–577.
 16. ೧೬.೦ ೧೬.೧ ೧೬.೨ ೧೬.೩ ವ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಫ್,ಜಿ.ಎ, ಡೆ ಡ್ರು, ಸಿ.ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ., & ಮನ್‌ಸ್ಟೇಡ್, ಎ.ಎಸ್.ಆರ್. (2006) "ಸಂಘರ್ಷ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಉಪಶಮನ :ನಿರಾಶೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ , ವ್ಯಾಕುಲ, ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಮತ್ತು ವಿಷಾದ". ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆ‍ಯ್೦ಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, 91(1), 124–142
 17. ೧೭.೦ ೧೭.೧ ೧೭.೨ ೧೭.೩ ಬಟ್ ಎ‌ಎನ್, ಚಾಯ್ ಜೆ‌ಎನ್, ಜಗರ್ ಎ (2005) " ಸಮಾಲೋಚಕನ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವ-ಭಾವೋದ್ವೇಗ,ಪೂರಕ ಭಾವೋದ್ವೇಗ,ಮತ್ತು ಪೂರಕ ವರ್ತನೆ ಪ್ರಭಾವಬೀರುತ್ತದೆ : ವಯಕ್ತಿಕ-ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಚಲನಶೀಲ ಮಟ್ಟ". ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, 26(6), 681 - 704
 18. ೧೮.೦ ೧೮.೧ ಕ್ರಾಮರ್, ಆರ್. ಎಮ್., ನ್ಯೂಟನ್, ಇ. & ಪೊಮೆರೆಂಕೆ, ಪಿ. ಎಲ್. (1993) "ಸ್ವ-ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚಕನ ತೀರ್ಮಾನ: ಸ್ವ-ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮನೋಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ". ಆರ್ಗನೈಸೇಶನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಹ್ಯುಮನ್ ಡಿಸಿಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ , 56, 110-133.
 19. ೧೯.೦ ೧೯.೧ ೧೯.೨ ೧೯.೩ ಮೈಸ್,ಮಿಶೇಲ್ಲೆ "ಭಾವೋದ್ವೇಗ" ಅತೀತ ಅದಮ್ಯತೆ. (ಸಂಪಾದಕರು) ಗೇ ಬರ್ಗೆಸ್ ಮತ್ತು ಹೈಡಿ ಬರ್ಗೆಸ್. ಸಂಘರ್ಷ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಹವ್ಯವಸ್ಥೆ,ಕೊಲೊರಾಡೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೌಲ್ಡರ್. ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ: ಜುಲೈ 2005 ಡೌನ್‌ಲೋಡೆಡ್: 30.08.2007
 20. ೨೦.೦ ೨೦.೧ ಕಾರ್ನೆವಾಲ್, ಪಿ. ಜೆ. ಡಿ. & ಐಸೆನ್, ಎ. ಎಮ್. (1986) "ದ ಇನ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಟಿವ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ವಿಷ್ಯುವಲ್ ಅಸೆಸ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಫಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಬೈಲಾಟೆರಲ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಶನ್". ಆರ್ಗನೈಸೇಶನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಹ್ಯುಮನ್ ಡಿಸಿಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, 37, 1-13.
 21. ೨೧.೦ ೨೧.೧ ೨೧.೨ ೨೧.೩ ೨೧.೪ ೨೧.೫ ೨೧.೬ ೨೧.೭ ೨೧.೮ ೨೧.೯ ಬ್ಯಾರಿ, ಬಿ., ಫುಲ್ಮರ್, ಐ. ಎಸ್., &ವ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಫ್, ಗಿ. ಎ. (2004) ಐ ಲಾಫ್ಡ್, ಐ ಕ್ರೈಡ್, ಐ ಸೆಟ್ಲ್ಡ್: ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ ಇನ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಶನ್ . In ಎಮ್. ಜೆ. ಗೆಲ್ಫಾಂಡ್ & ಜೆ.ಎಮ್. ಬ್ರೆಟ್ (Eds.), Tದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಶನ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ (ಪುಪು. 71–94). ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್, ಸಿಎ: ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುದ್ರಣಾಲಯ.
 22. ೨೨.೦ ೨೨.೧ ಅಲ್ರೆಡ್, ಕೆ. ಜಿ., ಮಲ್ಲೊಜಿ, ಜೆ. ಎಸ್., ಮ್ಯಾಟ್ಸುಯ್, ಎಫ್., & ರೈಯಾ, ಸಿ. ಪಿ. (1997) "ಸಮಾಲೋಚನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿನ ಮತ್ತು ಅನುಕಂಪದ ಪ್ರಭಾವ ". ಆರ್ಗನೈಸೇಶನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಹ್ಯುಮನ್ ಡಿಸಿಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, 70, 175–187.
 23. ಡೇವಿಡ್‌ನ್, ಎಮ್. ಎನ್., & ಗ್ರೀನ್‌ಹಾಲ್ಗ್,ಎಲ್. (1999) "ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವೋದ್ವೇಗದ ಪಾತ್ರ: ಕೋಪ ಮತ್ತು ಓಟದ ಪ್ರಭಾವ" ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಶನ್ ಇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, 7, 3–26.
 24. ೨೪.೦ ೨೪.೧ Seidner, Stanley S. (1991), Negative Affect Arousal Reactions from Mexican and Puerto Rican Respondents, Washington, D.C.: ERIC, ISBN ED346711 http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED346711&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED346711 Check |isbn= value (help) 
 25. ಅಲ್ಬಾರಾಸಿನ್ ಡಿ. & ಕುಮ್ಕಲೆ, ಜಿ.ಟಿ. (2003) "ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆ‍ಯ್‌ಸ್ ಇನ್‌ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಪರ್ಸ್ಯುಏಶನ್: ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್". ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆ‍ಯ್೦ಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, 84(3) 453-469.
 26. ವ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಫ್ ಜಿ.ಎ., ಡೇ ಡ್ರು, ಸಿ. ಕೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ., & ಮಾನ್‌ಸ್ಟೇಡ್, ಎ. ಎಸ್. ಆರ್. (2004). [೨]"ದ ಇಂಟರ್‌ಪರ್ಸನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ‍ಯ್೦‌ಗರ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇನ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಶನ್". ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆ‍ಯ್೦ಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, 86, 57–76.
 27. ಬಜರ್ಮನ್,ಎಮ್.ಎಚ್., ಕರ್ಹಾನ್,ಜೆ.ಆರ್,ಮೋರ್,ಡಿ.ಎ., & ವಲ್ಲೆ,ಕೆ.ಎಲ್ (2000) "ನೆಗೋಷಿಯೇಶನ್". ಅ‍ಯ್‌ನುಯಲ್ ರೀವ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, 51, 279–314.
 28. ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ (ಸಿ) 2009 ಜಾನ್ ಎಲ್.ಗ್ರಹಾಮ್. ಪ್ರತಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಅನುಮತಿ , ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿತ ಈ ಕಾಗದಪತ್ರ,ಜಿಎನ್‌ಯು ಫ್ರೀ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ನ ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ, 1.2 ಆವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಂತರದ ಆವೄತ್ತಿ ಫ್ರೀ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆ; ಜೊತೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ವಿಭಾಗ, ಫ್ರಂಟ್-ಕವರ್ ಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯು "ಜಿಎನ್‌ಯು" ಕೊನೆಯ ವಿಭಾಗದ ಕೆಳಗಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಫ್ರೀ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್".
 29. ನೋಡಿ ವಿಲಿಯಂ ಹೆರ್ನಾಂಡೆಜ್ ರೆಕ್ವೆಜೊ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಎಲ್ ಗ್ರಹಾಮ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಶನ್:ದ ನ್ಯೂ ರೂಲ್ಸ್ , ಪಾಲ್ಗ್ರೇವ್ ಮ್ಯಾಕ್‌ಮಿಲ್ಲನ್, 2008, ಅಧ್ಯಾಯ 5 ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ; ಕೂಡ ನೋಡಿ [೩]
 30. ಜಾನ್ ಎಲ್ ಗ್ರಹಾಮ್, “ದ ಜಪನೀಸ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಶನ್ ಸ್ಟೈಲ್: ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್,” ನೆಗೋಷಿಯೇಶನ್ ಜರ್ನಲ್ , ಏಪ್ರಿಲ್ 1993, 123-140
 31. ವಿಲಿಯಂ ಹೆರ್ನಾಂಡೆಜ್ ರೆಕ್ವೆಜೊ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಎಲ್ ಗ್ರಹಾಮ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಶನ್:ದ ನ್ಯೂ ರೂಲ್ಸ್,ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: , ಪಾಲ್ಗ್ರೇವ್ ಮ್ಯಾಕ್‌ಮಿಲ್ಲನ್, 2008
 32. ಜಾನ್ ಎಲ್ ಗ್ರಹಾಮಂ, ಕ್ರಾಸ್-ಕಲ್ಚರರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಶನ್ಸ್: ಎ ಮಲ್ಟೀಲೆವೆಲ್ ಅನಾಲಿಸೀಸ್ , ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಡಿಸರ್ಟೇಶನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಬೆರ್ಕ್‌ಲೆಯ್, 1980
 33. "ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂತರ"ದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆಗೆ ದಯಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಜೋಯೆಲ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಎಲ್,ಗ್ರಹಾಮ್, "ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಇದರ ತಕ್ಕದಾದ ಸಂಬಂಧನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ-ಆಧಾರದ ಅಳತೆ" ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೀವ್ಯೂ ,2004, 4(3), 239-260.
 34. ಗ್ರಹಾಮ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹೊದ್ಯೋಗಿಗಳು 60 ಅಮೇರಿಕನ್ ಮತ್ತು 52 ರಶಿಯನ್ ಸಮಾಲೋಚಕರೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ಬಗೆಯ ವಿಷಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಹೊಂದಿಕೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ (r > 0.9, p < 0.05), ನೋಡಿ ಸಿ. ರೋಮರ್, ಜೆ. ನಿಯೂ, ಪಿ. ಗಾರ್ಬ್, ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಲ್. ಗ್ರಹಾಮ್, “ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಶನ್ ಆಫ್ ರಶಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ನೆಗೋಶಿಯೇಶನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್,” ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಶನ್ , 1999(4), ಪುಟಗಳು 1-25.
 35. ರೋಜರ್ ಒ. ಕ್ರೊಕೆಟ್, “ದ ಟ್ವೆಂಟಿಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ ಮೀಟಿಂಗ್,” ಬಿಜಿನೆಸ್‌ವೀಕ್ , ಫೆಭ್ರವರಿ 26, 2007, ಪುಟಗಳು 72-80.
 36. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮೆಹ್ರಾಬಿಯನ್, ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಸೆಜಸ್:ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಮೊಶನ್ಸ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಆ‍ಯ್‌ಟಿಟ್ಯುಡ್ಸ್ (2ನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ, ಬೆಲ್ಮೌಂಟ್,ಸಿಎ: ವರ್ಡ್ಸ್‌ವರ್ತ್, 1980).
 37. ಸ್ಕಾಟ್,ಬಿಲ್. ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟಿಂಗ್. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ: ಜಾನ್ ವಿಲ್ಲೆ & ಸನ್ಸ್, 1981. ಮುದ್ರಣ
 38. ರೋಜರ್ ಫಿಶರ್, ವಿಲಿಯಂ ಉರ್ಯ್, ಮತ್ತು ಬ್ರೂಸ್ ಪಾಟ್ಟೊನ್, ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಯಸ್: ನೆಗೋಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್‌ಔಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ (ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಪೆಂಗ್ವಿನ್, 1991)
 39. ಜಾನ್ ಎಲ್.ಗ್ರಹಾಮ್, ಅಲಾನ್ ಮಿಂಟು-ವಿಮ್‌ಸ್ಯಾಟ್, ಮತ್ತು ವೆಯ್ನೆ ರೋಜರ್ಸ್,"ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಹತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾದರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚಕ ವರ್ತನೆಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆ " ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ , ಜನವರಿ 1994, 72-95.
 40. ಗೀರ್ಟ್ ಹಾಫ್‌ಸ್ಟೇಡ್, ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಕಾನ್ಚಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ (2ನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ, ಥೌಸಂಡ್ ಒಕ್ಸ್, ಸಿಎ: ಸ್ಯೇಜ್, 2001).
 41. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಟಿ.ಹಾಲ್, ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ (ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಡಬಲ್‌ಡೇ, 1959), ದ ಹಿಡನ್ ಡಿಸಿಶನ್ (ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಡಬಲ್‌ಡೇ,, 1966), ಮತ್ತು ಬಿಯಾಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ (ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್:ಆ‍ಯ್‌೦ಕರ್,, 1981).
 42. ಎನ್.ಮಾರ್ಕ್ ಲಾಮ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಎಲ್ ಗ್ರಹಾಮ್, ಚೀನಾ ನೌ: ಡುಯಿಂಗ್ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮಾರ್ಕೇಟ್ , ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಮ್ಯಾಕ್‌ಗ್ರಾವ್-ಹಿಲ್, 2007
 43. ಜೇಮ್ಸ್ ಡೇ ಹಾಗ್ಡ್‌ಸನ್,ಯೊಶಿಹಿರೊ ಸ್ಯಾನೊ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಎಲ್ ಗ್ರಹಾಮ್, ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಜಪಾಮ್ , ರೌಲ್ಡರ್, ಸಿಒ: ರೋವ್‌ಮನ್ & ಲಿಟ್ಲ್‌ಫಿಲ್ಡ್, 2008.
 44. ನೋಡಿ [೪] 50 ದೇಶಗಲಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಥರ್ ಕಟ್ಜ್‌ರ, ನೆಗೋಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಜಿನೆಸ್ (ಎರಡು ಚಾರ್ಲ್‌ಸ್ಟನ್, ಎಸ್‌ಸಿ:ಬುಕ್‌ಸರ್ಗ್ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಸಿ,2008); ಕ್ಯಾಮಿಲೆ ಸ್ಚುಸ್ಟರ್ ಮತ್ತುಮೆಶೇಲ್ ಕೊಪೆಲ್ಯಾಂಡ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಿಜಿನೆಸ್,ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಶನ್ಸ್ (ಪೊರ್ಟ್‌ವರ್ತ್, ಟಿಎಕ್ಸ್: ಡ್ರೈಡನ್, 1996); ರಾಬರ್ಟ್ ಟಿ.ಮೊರಮ್ ಮತ್ತು ವಿಲಿಯಂ ಜಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್, ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್‌ಫುಲ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಜಿನೆಸ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಶನ್ಸ್ (ಹೊಸ್ಟನ್: ಗಲ್ಫ್, 1991); ಪರ್ವೇಜ್ ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಜೀನ್-ಕ್ಲೌಡ್ ಯುಸುನಿಯರ್ (eds.), ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಜಿನೆಸ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಶನ್ಸ್ (ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್: ಪೆಂಗ್ವಿನ್, 1996); ಡೋನಾಲ್ಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಹೆಂಡಾನ್, ರೆಬೆಕಾ ಏಂಜೆಲ್ಸ್ ಹೆಂಡಾನ್, ಮತ್ತು ಪೌಲ್ ಹೆರ್ಬಿಗ್, ಕ್ರಾಸ್-ಕಲ್ಚರಲ್ ಬಿಜಿನೆಸ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಶನ್ಸ್ (ವೆಸ್ಟ್‌ಫೋರ್ಟ್, ಸಿಟಿ: ಕ್ವೊರಮ್, 1996); ಸೈಡಾ ಹೊಡ್ಜೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಸ್ (ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ವಿಲ್ಲೆ, 2000); ಜೆಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಸಲಾಕ್ಯೂಸ್, ಮೇಕಿಂಗ್,ಮ್ಯಾನೆಜಿಂಗ್,ಆ‍ಯ್‍೦ಡ್ ಮೆಂಡಿಂಗ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ 21st ಸೆಂಚುರಿ (ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಪಾಲ್ಗ್ರೇವ್ ಮ್ಯಾಕ್‌ಮಿಲ್ಲನ್ , 2003); ಮಿಶೆಲ್ ಗೆಲ್‌ಫಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಜೀನ್ ಬ್ರೆಟ್ (eds.), ದ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬುಕ್ ಆಫ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಶನ್ ಆ‍ಯ್‍೦ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ (ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್, ಸಿಎ: ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಬುಕ್, 2004); ಮತ್ತು ಜಿನ್ ಎಮ್. ಬ್ರೆಟ್, ನೆಗೋಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ (ಸ್ಯಾನ್‌ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ: ಜೊಸ್ಸಿ-ಬಾಸ್, 2001). ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಯ್,ಜೆ. ಲೆವಿಕಿ,ಡೇವಿಡ್ ಎಂ. ಸೌಂಡರ್ಸ್, ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಮಿಲ್ಟನ್‌ರ, ನೆಗೋಷಿಯೇಶನ್ : ರೀಡಿಂಗ್,ಎಕ್ಸರ್ಸೈಜ್ಸ,ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಕೇಸಸ್ , 3ನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ. (ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಇರ್ವಿನ್/ಮ್ಯಾಕ್‌ಗ್ರಾವ್-ಹಿಲ್, 1999), ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿಷಯದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪುಸ್ತಕ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿಲಿಯಂ ಹೆರ್ನಾಂಡೆಜ್ ರೆಕ್ವೆಜೊ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಎಲ್ ಗ್ರಹಾಮ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಶನ್:ದ ನ್ಯೂ ರೂಲ್ಸ್ , ಪಾಲ್ಗ್ರೇವ್ ಮ್ಯಾಕ್‌ಮಿಲ್ಲನ್, 2008); ಜೇಮ್ಸ್ ಡೇ ಹಾಗ್ಡ್‌ಸನ್,ಯೊಶಿಹಿರೊ ಸ್ಯಾನೊ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಎಲ್ ಗ್ರಹಾಮ್, ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಜಪಾಮ್ , ರೌಲ್ಡರ್, ಸಿಒ: ರೋವ್‌ಮನ್ & ಲಿಟ್ಲ್‌ಫಿಲ್ಡ್, 2008.); ಎನ್.ಮಾರ್ಕ್ ಲಾಮ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಎಲ್ ಗ್ರಹಾಮ್, ಚೀನಾ ನೌ: ಡುಯಿಂಗ್ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮಾರ್ಕೇಟ್ , ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಮ್ಯಾಕ್‌ಗ್ರಾವ್-ಹಿಲ್ 2007); ಮತ್ತುಫಿಲಿಪ್ ಆರ್.ಕೆಟೆಯೊರಾ,ಮೇರಿ ಸಿ.ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಎಲ್ ಗ್ರಹಾಮ್, ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೇಟಿಂಗ್ (14ನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ, ಬರ್ ರಿಡ್ಜ, IL: ಮ್ಯಾಕ್‌ಗ್ರಾವ್-ಹಿಲ್, 2009).
 45. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್.ಡಿ.ಬಿ. (1993). ದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಫ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಶನ್ (ಎರಡನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ). ಹೌಟ್‌ಸ್ಟನ್,ಟೆಕ್ಸಾಸ್:ಗಲ್ಫ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಕಂ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದಿಗಾಗಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ರೋಜರ್ ಡೌಸನ್, "ಪವರ್ ಸಂಧಾನದ ರಹಸ್ಯಗಳು - ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಧಾನಕಾರನಿಂದ ಒಳಗಿನ ರಹಸ್ಯಗಳು" ಕರೀರ್ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, 1999.
 • ರೋನಾಲ್ಡ್ ಎಂ. ಮಾರ್ಕ್ ಎ.ಜಾಂಕೊವಸ್ಕಿ, The Power of Nice: How to Negotiate So Everyone Wins - Especially You! , ಜಾನ್ ವಿಲ್ಲೆ & ಸನ್ಸ್, Inc., 1998, ISBN 0-471-08072-1
 • ಡೇವಿಡ್ ಲಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೇಮ್ಸ್ ಸೆಬೆನಿಯಸ್, 3D ನೆಗೋಶಿಯೇಶನ್ , ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, 2006.
 • ರೋಜರ್ ಫಿಶರ್ ಮತ್ತು ಡೇನಿಯಲ್ ಶಾಫಿರೋ, Beyond Reason: Using Emotions as You Negotiate , ವೈಕಿಂಗ್/ಪೆಂಗ್ವಿನ್, 2005.
 • ಡೊಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೋನ್,ಬ್ರೂಸ್ ಪಾಟ್ಟೊನ್, ಮತ್ತು ಶೈಲಾ ಹೀನ್,ರೋಜರ್ ಫೀಶರ್‌ರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ, Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most ,ಪೆಂಗ್ವಿನ್, 1999, ISBN 0-14-028852-X
 • ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಮಾರಿಸ್, ಸಂಪುಟ. ನೆಗೋಶಿಯೇಶನ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಲೀಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಪೀಸ್‌ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್: ಎ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೊಗ್ರಫಿ. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ,ಕೆನಡಾ: ಪೀಸ್‌ಮೇಕರ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್
 • ಹೋವಾರ್ಡ್ ರೈಫಾ, ದ ಆರ್ಟ್ ಆ‍ಯ್‍೦ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೋಶಿಯೇಶನ್ , ಬೆಲ್ಕನ್ಯಾಪ್ ಮುದ್ರಣಾಲಯ 1982, ISBN 0-674-04812-1
 • ವಿಲಿಯಂ ಉರ್ಯ್, ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನಂ :ನೆಗೋಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಯುಬರ್ ವೇ ಫ್ರಾಮ್ ಕನ್ಫ್ರಾಂಟೇಶನ್ ಟು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ,ಎರಡನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ,ಬ್ಯಾಂಟಮ್, ಜನವರಿ 1, 1993,ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಪರ್‌ಬ್ಯಾಕ್, ISBN 0-553-37131-2; 1ನೇಯ ಆವೄತ್ತಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನಂ: ನೆಗೋಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ , ಬ್ಯಾಂಟಮ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 1991, ಹಾರ್ಡ್‌ಕವರ್, 161 ಪುಟಗಳು, ISBN 0-553-07274-9
 • ವಿಲಿಯಂ ಉರ್ಯ್, ರೋಜರ್ ಫಿಶರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೂಸ್ ಪಾಟ್ಟೊನ್, ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಯಸ್ : ನೆಗೋಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್‌ಔಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ,ಎರಡನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪೆಂಗ್ವಿನ ಯುಎಸ್‍ಎ, 1991, ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಪರ್‌ಬ್ಯಾಕ್, ISBN 0-14-015735-2;ಹೌಟನ್ ಮಿಫ್ಲಿನ್, ಎಪ್ರಿಲ್, 1992, ಹಾರ್ಡ್‌ಕವರ್, 200 ಪುಟಗಳು, ISBN 0-395-63124-6. ಮೊದಲನೇಯು ಆವೃತ್ತಿ, ಪುನಃಪರಿಶೀಲಿಸದ, ಹೌಟನ್ ಮಿಫ್ಲಿನ್, 1981,ಹಾರ್ಡ್‌ಕವರ್, ISBN 0-395-31757-6
 • ರಾಜಕೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಟ್‌ಬರ್ಗ್ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ನಡುವಿನ ಮುಂದುವರೆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ ಸಂಕಲ್ಪ ಈ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲಿನದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ ಬರುವುದು. ಅವನ ಫ್ರಾಮ್ ಫ್ಲುರಾಲಿಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್: ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ,ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್:ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ISBN 0-19-829688-6,ರಾಜಕೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಕೃತಿ; ಮತ್ತು ಅವನ ಶಲ್ ವಿ ಡಾನ್ಸ್? ಎ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕೆನಡಾ ,ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ಸ್‌ಟನ್ : ಮ್ಯಾಕ್‌ಗಿಲ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, 2003, ISBN 0-7735-2596-3, ಕೆನೆಡಿಯನ್ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಲೈಗ್ ಎಲ್ ಥಾಮ್ಸ್‌ಸನ್, ದ ಮೈಂಡ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಗೋಶಿಯೇಟರ್ 3ನೇಯ ಆವೃತ್ತಿ., ಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಹಾಲ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್.2005.
 • ನಿಕೋಲಸ್ ಐನೆಡ್ಜಿಯನ್, ನೆಗೋಸಿಯೇಶನ್ -ಗೈಡ್ ಪ್ರಾಟಿಕ್, ಸಿಇಡಿಐಡಿಎಸಿ 62, ಲೂಸಾನ್ 2005, ISBN 2-88197-061-3
 • ಮಿಶೆಲ್ ಜೆ.ಗೆಲ್ಫ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಜೀನ್ ಎಮ್. ಬ್ರೆಟ್, ಆವೃತ್ತಿ. ‘’ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬುಕ್ ಆಫ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಶನ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಕಲ್ಚರ್’’, 2004. ISBN 1586486837
 • ‘’ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಾಬಿಲಿಟಿ’’ ಡಾಟಾಬೇಸ್‌ನಿಂದ ಇಮೊಶನ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್
 • ಗೆರಾರ್ಡ್ ಐ ನೈರೆನ್‌ಬರ್ಗ್, ದ ಆರ್ಟ್ ಅಫ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಶನ್: ಸೈಕಾಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬಾರ್ಗೇನ್ಸ್ , ಬಾರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ನೋಬಲ್, (1995), ಹಾರ್ಡ್‌ಕವರ್, 195 ಪುಟಗಳು, ISBN 1-56619-816-X
 • ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ರಿಯಾ ಶ್ನೀಡರ್ & ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಹನೆಯ್‌ಮ್ಯಾನ್, ಆವೃತ್ತಿ., ದ ನೆಗೋಸಿಯೇಟರ್ಸ್ ಫೀಲ್ದ್‌ಬುಕ್ , ಅಮೆರಿಕನ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ (2006). ISBN 1590315456 [೯]
 • ಡಾ. ಚೆಸ್ಟರ್ ಕರ್ರಾಸ್ಸ್ [೧೦]ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್
 • ರಿಚರ್ಡ್ ಎಚ್.ಸೊಲೊಮನ್ ಮತ್ತು ಕ್ವೀನ್ನೆಯ್. ಅಮೆರಿಕನ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್: ವೀಲರ್-ಡೀಲರ್ಸ್,ಲೀಗಲ್ ಈಗಲ್ಸ್,ಬುಲ್ಲಿಸ್ ಆ‍ಯ್‍೦ಡ್ ಪ್ರೀಚರ್ಸ್ (ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, 2010); 357 ಪುಟಗಳು; ಸಮಾಲೋಚನೆ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರ ನಾಲ್ಕು ಮನೋಧರ್ಮ ದುರುತಿಸಿವಿಕೆ; 50 ಜನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃತ್ತಿಗಾರರ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ಥರ್ ವಿರಾಲ್ಡ್. ಲಿಬರಾಲಿಜಂ ಆ‍ಯ್‍೦ಡ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್: ಎ ನ್ಯೂ ರೆತೋರಿಕ್ ಫಾರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ . ಚಿಕಾಗೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುದ್ರಣಾಲಯ. 1996.
 • ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ಥರ್ ವಿರಾಲ್ಡ್. ಎ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್. ಅಲಬಾಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುದ್ರಣಾಲಯ. 1989.
 • ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ಥರ್ ವಿರಾಲ್ಡ್. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಆ‍ಯ್‌೦ಡ್ ದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಲಬಾಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುದ್ರಣಾಲಯ. 1982.
"http://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸಂಧಾನ&oldid=320545" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ