ಶಿಕ್ಷಣ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ತಾಯಿಯ ಗರ್ಬದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಮಗು ಕಲಿಯುತ್ತಂತೆ . ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ್ತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಅಬಿಮನ್ಯು ವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು . ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೆ ಪರ್ವೆಶಿಸಲು ಕಲಿತವನಾತ . ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪರಿಮಿತಿಯಿಲ್ಲ . ಸಾಗರದ ಆಳ ,ಮುಗಿಲಿನ ವಿಸ್ತಾರವು ಸರಿಗಟ್ಟ ದು . ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿನಯವೇ ಭೂಷಣ . ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಮಾನವ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾಗಬೇಕು . ಕಲಿಯೂವುದು ಎಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದುವುದಲ್ಲ , ಬರೆಯುವುದಲ್ಲ . ಆದರೆ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಾನದಲಿ ಆಳವಡೀಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು . ಶಿಕ್ಷಣಲೆಂದರೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಇದ್ದದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು . ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾ ರಗಲು, ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳು, ಇತ್ತ್ಯಾದಿ . ಪಿಯಾಜೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲತೆ . ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುದುಕುವ ವಿದ್ದ . ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಸುವಾತ ಶಿಕ್ಷಕ .

ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಮತ್ತು ಜನರು ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಪದ್ಧತಿ ಬೋಧನೆ, ತರಬೇತಿ, ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ರೂಪ. ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇತರರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊoದಿದೆ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಅನುಭವ, ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಕೃತ್ಯಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕಾಲೇಜು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿಯ ಎಂದು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕೆಲವೊoದು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ '1966 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಅನುಚ್ಛೇದ 13, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ವಯಸ್ಸಿನ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಅಪ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಆದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ, ಇ ಕಲಿಕೆಯ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೇ ಆಯ್ಕೆ.

ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಾಸ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಯುವ ತರಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಣ , ಆರಂಭಿಕ ಪೂರ್ವೇತಿಹಾಸದ ಆರಂಭಿಸಿದರು . ಪೂರ್ವ ಸಾಕ್ಷರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನುಕರಣೆ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲಾಯಿತು . ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು . ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನುಕರಣೆ , ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೂಲಕ ಕಲಿತ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೀರಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದ . ಶಾಲೆಗಳು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು . 1088 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಬೊಲೊಗ್ನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ , ಇಟಲಿ , ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಮ್ಯಾಟೊ ರಿಕಿ ( ಎಡ ) ಮತ್ತು ಯೂಕ್ಲಿಡ್ನ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಚೀನೀ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಸು ಗುವಾಂಗ್ಕ್ವಿ ( ಬಲ ) 1607 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ

ಪ್ಲೇಟೋ ಅಥೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊದಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಶನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು . 330 BC ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯ ನಗರದ , , ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಸ್ನ ಬೌದ್ಧಿಕ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಥೆನ್ಸ್ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆಯಿತು . ಇಲ್ಲ ಗಣಿತಜ್ಞ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ನ ಮತ್ತು ಅಂಗರಚನಾ ; ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಒಳಗೆ ಹೀಬ್ರೂ ಬೈಬಲ್ ಅನುವಾದ .ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಗರೀಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಶ. 476 ರಲ್ಲಿ ರೋಮ್ ಪತನದ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಚೀನಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ ( 551-479 ) , ಲು ರಾಜ್ಯ , ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೇಲ್ನೋಟ ಆಫ್ ಚೀನಾ ಸಮಾಜಗಳು ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮುಂತಾದ ನೆರೆಯ ಪ್ರಭಾವಿಸಿತು ಚೀನಾ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಪ್ರಾಚೀನ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ , ಆಗಿತ್ತು . ಅವರು ಶಿಷ್ಯರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ತನ್ನ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂದು ಆಡಳಿತಗಾರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅನೂಶೋಧಿಸಬಹುದು , ಆದರೆ ತನ್ನ ಅನಾಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಯುಗಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಭಾವ ಮುಂದುವರಿಯಿತು .

ರೋಮ್ ಪತನದ ನಂತರ, ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್ ಸಾಕ್ಷರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಏಕೈಕ ದೊಣ್ಣೆ ಆಯಿತು . ಚರ್ಚ್ ಮುಂದುವರಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇoದ್ರಗಳು ಎಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಯುಗದ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು . ಈ ಕೆಲವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ಆಧುನಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಅನೇಕ forebears ವಿಕಸನಗೊoಡಿತು . ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ , ಚಾರ್ಟ್ರೆಸ್ಅವರಿಂದ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಚಾರ್ಟ್ರೆಸ್ಅವರಿಂದ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ . ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ಚಿಯನ್ ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಎಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಯೂರೋಪ್ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಮಾಡಲಾಯಿತು , ವಿಚಾರಣೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ನೇಪಲ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಥಾಮಸ್ ಅಕ್ವಿನಾಸ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರಾಬರ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ಸೆಟೆಸ್ಟೆ , ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ , ನಿರ್ಮಾಣ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಣನೆಗಾರ ; . ಮತ್ತು ಸೇoಟ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ , ಜೈವಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಒಂದು ಪ್ರವರ್ತಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಳೆಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೇರೆಡೆ ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂ ಮತ್ತು ರಾಜವಂಶದ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಐಬೀರಿಯನ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ವಿಸ್ತರಿಸುವ , ಮಧ್ಯಮ ಈಸ್ಟ್ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೇಟ್ ಏಳಿಗೆ.

ಯೂರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ನಾಗರೀಕತೆಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹೊಸ ವಯಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿತು . 1450 ಸುಮಾರು ಜೊಹಾನ್ಸ್ ಗುಟೆನ್ಬರ್ಗ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಕ್ಷಣವೇ ಹರಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿತು ಇದು ಮುದ್ರಣ , ಅಭಿವೃದ್ಧಿ . ಎಂಪೈರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಯಸ್ಸು ತತ್ವದ ಶಿಕ್ಷಣ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತು , ಧರ್ಮ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿತು. ಮಿಷನರೀಸ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇತರ ನಾಗರೀಕತೆಗಳ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದ - ಕ್ರೈಸ್ತ ಚೀನಾ ಚೀನೀ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಯೂಕ್ಲಿಡ್ನ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಯುರೋಪ್ ಕೃತಿಗಳು ಅನುವಾದ , ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಯೂರೋಪ್ ನಡುವೆ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸರಣ , ವಿಜ್ಞಾನ , ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಣನೀಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ ಆಲೋಚನೆಗಳು . ಜ್ಞಾನೋದಯ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತ್ಯತೀತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೇಲ್ನೋಟ ಕಾಣಿಸಿಕೊoಡಿತು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು , ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ . ಕಾರಣ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸರಣಗೆ , ಯುನೆಸ್ಕೋ ಮುಂದಿನ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇದುವರೆಗಿನ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದೆ .

1909 ರಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಅನುಪಾತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ . ಮೊದಲು, ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಾಲೆಗೆ. 21 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದ ಹೊತ್ತಿಗೆ , ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಬಹುತೇಕ ಶಾಲೆಗೆ. 73 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು , ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬಡವರ , ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮಕ್ಕಳು ಇವೆ . ಹೆಚ್ಚು 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು , ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಯಾರು . ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆದರೂ , ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಪ್ರಗತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಎಂಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಸ್ರಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಒಂದು , ಆಗಿದೆ ಬಡವರ , ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ದಾರೆ ತಡೆ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿವೆ . ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಾನಿಗಳಿಂದ ದತ್ತಿ ನಿಧಿ ನೆರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಓವರ್ಸೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ವಿರುದ್ಧವಾದ ದಾನಿ ಆದ್ಯತೆಗಳು , ಒಂದು ಅಪಕ್ವವಾದ ನೆರವು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ , ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ವಕಾಲತ್ತು ಕೊರತೆ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ , ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಧಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ . ಇದಲ್ಲದೆ, ಸುಧಾರಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ವಿದೇಶಿಯರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಳಗೊoಡಿರುವ ಮರುಕಳಿಸುವ ವೆಚ್ಚ ಪಡೆಯಲು ಇಷ್ಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಳಿಸಿ ಹಣ ಶಿಕ್ಷಣದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಯಾರು ಪೋಷಕರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನಾ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಲವಾದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪಿಲ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಹೊoದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ . ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ , ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಾಪಿತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎಂದು ಮಾಲಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು :

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಟಚ್ಸ್ಟೋನ್ ಇರಬೇಕು ;
ಯೋಜನೆಗಳು ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ;
ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಆದರೂ ಅವರು , ಪೂರಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಸಮಗ್ರ ಸೆಟ್ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮಾಡಬೇಕು ;
ಕೆಲವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಧನೆಗಳು ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಖ , ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಂಡವಾಳ ಬದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ ;
ಹೊರಗಿನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಧರಿಸುವಿಕೆ ಮೇಲೆ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಇರಬೇಕು ;
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೇಕಡಾವಾರು ( ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10 ನೇ ಗ್ರೇಡ್ ನಂತರ , ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ) ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು .

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ

ಪ್ರತಿಯೊoದು ದೇಶದ ಈಗ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊoದಿದೆ .

ಸಾಮ್ಯತೆ - ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ - ಶಾಲೆಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿನಿಮಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು . ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಾಕ್ರಟೀಸ್ - ಎರಾಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ . ಸೊರೊಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ . ಇಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಕೆಲೌರಿಯೇಟ್ ಎಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಕೊಡುಗೆ . ಅಮೆರಿಕನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ , , ನಿಜವಾದ ತರಗತಿಗಳು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ವರ್ಗ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಡತಗಳನ್ನು ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ . ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಎಲ್ಪಿಸಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹೈಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರವೇಶ ಸುಧಾರಣೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪ್ರತಿಕೂಲತೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಲುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮೂಲಕ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಒದಗಿಸುವ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಇವೆ .

ಒಎಲ್ಪಿಸಿ ಅಡಿಪಾಯ , ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರುಮೀಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಔಟ್ ಗುಂಪು ಮತ್ತು , ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ತಲುಪಿಸುವ 100 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಳಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೊoದಿದೆ . ಲ್ಯಾಪ್ 2008 ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ . ಅವರು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ದೇಣಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ವಿದೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಕಲಿಕೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಧನದೊoದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ 600,000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ಒದಗಿಸಲು "ಇ ಶಾಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ " ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ . ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏಜನ್ಸಿ ಯೋಜನೆಯ ಎಂಬ ಮಾಜಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು , ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹಕಾರ ಅವಕಾಶ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಭೂಮಿ ಮೂಲದ ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಭೂತ ಬೈಪಾಸ್ ಎಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. 2004 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಪರ್ಕ ಉಪಗ್ರಹದ ಒಂದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚು ತಲುಪಬಹುದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ

"http://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಶಿಕ್ಷಣ&oldid=486734" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ