ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಈ ವಿಶೇಷ ಪುಟವು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವ ಫೈಲುಗಳನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವ ಫೈಲುಗಳು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಭಾಗದ ತಲೆಬರಹವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಟ್ಟಿಯ ರಚನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
 
ಮೊದಲ ಪುಟ
ಹಿಂದಿನ ಪುಟ
ಕೊನೆಯ ಪುಟ
ದಿನಾಂಕ ಹೆಸರು ಕಿರುನೋಟ ಗಾತ್ರ ಸದಸ್ಯ ವಿವರ
೧೧:೧೪, ೧೭ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Karan 5ft 7in at 6yrs(3).jpg (ಫೈಲು) ೪ KB Bschandrasgr  
೦೮:೩೮, ೧೭ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Garden(1).JPG (ಫೈಲು) ೭೧ KB Radhatanaya  
೦೮:೩೬, ೧೭ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 1-Deepavali with Parushni ! 031.JPG (ಫೈಲು) ೭೧ KB Radhatanaya  
೧೬:೦೫, ೧೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Kashmir flooded ondhu-nata.jpg (ಫೈಲು) ೮೯ KB Bschandrasgr  
೧೫:೫೮, ೧೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Full-flood-2.jpg (ಫೈಲು) ೯೩ KB Bschandrasgr  
೧೫:೫೬, ೧೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Full-flood-1.jpg (ಫೈಲು) ೬೬ KB Bschandrasgr  
೧೫:೫೪, ೧೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Ddwyfwig-saving children.jpg (ಫೈಲು) ೪೨ KB Bschandrasgr  
೦೭:೩೫, ೧೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 16-9-2014 PSLV to Mars.JPG (ಫೈಲು) ೩೨ KB Bschandrasgr  
೦೬:೩೧, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Buchanan Report Gokarna.pdf (ಫೈಲು) ೬೪೪ KB Ganapatihire  
೦೪:೧೭, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 10468142 10203693680640015 8308226231122399955 o (f).jpg (ಫೈಲು) ೬೯ KB Radhatanaya  
೦೨:೫೨, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 1-Deepavali with Parushni ! 028.JPG (ಫೈಲು) ೫೯ KB Radhatanaya  
೦೨:೪೯, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 1-Deepavali with Parushni ! 015.JPG (ಫೈಲು) ೪೬ KB Radhatanaya  
೧೬:೨೫, ೧೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ End-of-the-world-Stephen-Hawking-god-particle-Higgs-boson-508102.jpg (ಫೈಲು) ೪೨ KB Bschandrasgr  
೧೦:೦೬, ೧೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Kashmir people collect relief 360.jpg (ಫೈಲು) ೧೨ KB Bschandrasgr  
೦೯:೩೯, ೧೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 13-srinagara 14-9-2014-.jpg (ಫೈಲು) ೪೩ KB Bschandrasgr  
೦೮:೫೮, ೧೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Kashmir floods 14-9-2014-.jpg (ಫೈಲು) ೧೨೬ KB Bschandrasgr  
೧೬:೧೮, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 1410109849430 wps 24 HIGGS BOSON copy jpg.jpg (ಫೈಲು) ೫೫ KB Bschandrasgr  
೧೬:೦೭, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 1410084409694 wps 11 Peter Higgs British physi.jpg (ಫೈಲು) ೫೯ KB Bschandrasgr  
೧೬:೦೨, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 1410084416870 wps 12 Undated CERN Geneva hando.jpg (ಫೈಲು) ೧೧೭ KB Bschandrasgr  
೧೩:೫೮, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 1410085723470 wps 3 Television Programme Step.jpg (ಫೈಲು) ೨೩ KB Bschandrasgr  
೧೩:೧೦, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 8 vadavati sharada with rajan sajan mishra& vadavati.JPG (ಫೈಲು) ೧.೫೩ MB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ ರಾಜನ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಸಾಜನ್ ಮಿಶ್ರಾರೊಂದಿಗೆ ವಡವಾಟಿ ಶಾರದಾ ಭರತ್
೧೩:೦೮, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 7 sharada with puttaraja gawai.jpg (ಫೈಲು) ೧.೩೫ MB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಗವಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಡವಾಟಿ ಶಾರದಾ ಭರತ್
೧೩:೦೬, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 6 sharada performing in south central cultural zone.jpg (ಫೈಲು) ೧.೬೭ MB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ ಸೌತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಡವಾಟಿ ಶಾರದಾ ಭರತ್
೧೩:೦೪, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 5 vadavati sharada bharath with R K Srikantan, Maya Rao.jpg (ಫೈಲು) ೪೪೦ KB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ ಆರ್ ಕೆ ಶ್ರೀಕಂಠನ್ ಮತ್ತು ಮಾಯಾ ರಾವ್ ರೊಂದಿಗೆ ವಡವಾಟಿ ಶಾರದಾ ಭರತ್
೧೩:೦೩, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 4 Vadavati sharada thanpura accompany to Gangu bai hanagal.jpg (ಫೈಲು) ೪೫೩ KB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ರವರಿಗೆ ತಾನ್ಪುರ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಟಿ ಶಾರದಾ ಭರತ್
೧೨:೫೯, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 3 During jan 21 Artist Day.JPG (ಫೈಲು) ೬.೯೯ MB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 21ರಂದು `ಕಲಾವಿದರ ದಿನಾಚರಣೆ'
೧೨:೫೫, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 2 vadavati Sharada Appreciated by APJ Abdul Khalam during 100 birth day of Siddaganga Swamyji.JPG (ಫೈಲು) ೮೮೪ KB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಡವಾಟಿ ಶಾರದಾ ಭರತ್
೧೨:೫೩, ೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 1 vadavati sharada bharath.JPG (ಫೈಲು) ೧.೧೩ MB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ ವಡವಾಟಿ ಶಾರದಾ ಭರತ್
೧೫:೪೦, ೭ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Aliens and UFOs -3.JPG (ಫೈಲು) ೭೧ KB Bschandrasgr  
೧೫:೩೮, ೭ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 350-aliens and UFOs-2.JPG (ಫೈಲು) ೧೪೦ KB Bschandrasgr  
೧೫:೩೩, ೭ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 250 Aliens.JPG (ಫೈಲು) ೭೯ KB Bschandrasgr  
೦೮:೪೭, ೭ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Cows -12000 letres a year JPG.JPG (ಫೈಲು) ೪೭ KB Bschandrasgr  
೧೭:೦೯, ೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ MRUDULA - AATMADA HAKKIYA HAADU BY HBI.jpg (ಫೈಲು) ೫೨೨ KB Indrakumarhb ಮೃದುಲಾ - ಇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಎಚ್.ಬಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಕಾದಂಬರಿ.
೧೪:೫೨, ೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 6 Rajan, Saajan Mishra with Dr. Vadavati.jpg (ಫೈಲು) ೨೧೫ KB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ ಶ್ರೀ ರಾಜನ್ ಮತ್ತು ಸಾಜನ್ ಮಿಶ್ರಾ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಡಾ||ನರಸಿಂಹಲು ವಡವಾಟಿ
೧೪:೫೦, ೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 5 Karnatic AKC Natarajan, Western Willium Powel, Hindustani Dr. vadavati.jpg (ಫೈಲು) ೨೩೫ KB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ.ಸಿ.ನಟರಾಜನ್ ಮತ್ತು ಪೋವೆಲ್ ರವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಲು ವಡವಾಟಿ
೧೪:೪೯, ೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 4 Honouring D.Lit. to Vadavati.jpg (ಫೈಲು) ೧೪೮ KB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ ಡಿ.ಲಿಟ್.ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಲು ವಡವಾಟಿ
೧೪:೪೮, ೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 3 Dr. vadavati with Governer Ramadevi.jpg (ಫೈಲು) ೮೧೧ KB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಾದೇವಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಲು ವಡವಾಟಿ
೧೪:೪೨, ೪ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ 1 Chairman,Karnataka Sangeetha Nruthya Academy(2009-11).jpg (ಫೈಲು) ೨೧೬ KB ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಲು ವಡವಾಟಿ (2009-11)
೦೬:೫೧, ೩ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ Withpandit.jpg (ಫೈಲು) ೪೧ KB Radhatanaya  
೦೭:೪೮, ೨೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ Shrinidhi (F).jpg (ಫೈಲು) ೫೪ KB Radhatanaya  
೦೭:೨೦, ೨೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ C2-00-Beauty-shot-png.png (ಫೈಲು) ೧೫೮ KB Radhatanaya  
೦೦:೨೧, ೨೭ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ 10004017 283042795190980 1946944076 n.jpg (ಫೈಲು) ೧೪೫ KB Leona Strelita P  
೧೬:೨೨, ೨೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ Strelitzia-2.jpg (ಫೈಲು) ೫೭ KB Leona Strelita P  
೧೧:೫೯, ೨೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ Photo 3.JPG (ಫೈಲು) ೧೩ KB Radhatanaya  
೧೬:೧೦, ೨೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ IMG 2589.JPG (ಫೈಲು) ೧.೬ MB Gaurav shetty  
೦೩:೦೩, ೨೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ AnanthmurtyEsther.jpg (ಫೈಲು) ೩೬ KB Radhatanaya  
೦೯:೨೯, ೨೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ DSC00796.JPG (ಫೈಲು) ೭೮೯ KB Bschandrasgr  
೦೯:೧೯, ೨೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ DSC00792.JPG (ಫೈಲು) ೯೨೯ KB Bschandrasgr  
೦೯:೧೫, ೨೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ DSC00788.JPG (ಫೈಲು) ೮೮೦ KB Bschandrasgr  
೦೯:೦೭, ೨೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೪ DSC00780.JPG (ಫೈಲು) ೮೪೦ KB Bschandrasgr  
ಮೊದಲ ಪುಟ
ಹಿಂದಿನ ಪುಟ
ಕೊನೆಯ ಪುಟ
"http://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:ListFiles" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ