ಭಾರತ ದೇಶದ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ೧೧ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಇತಿಹಾಸ:[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾದಿಕಾತರವನ್ನು ೧೯೫೦ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು


# ಯೋಜನೆ ವರ್ಷ ಅಂಗೀಕಾರ ಛೇರಮನ್
ಒಂದನೇಯ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ೧೯೫೧-೧೯೫೬ ೮ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ , ೧೯೫೧ ನೆಹರು
ಎರಡನೇಯ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ೧೯೫೬-೧೯೬೧ 2ನೇ ಮೇ, ೧೯೫೬ ನೆಹರು
ಮೂರನೇ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ೧೯೬೧-೧೯೬೬ ೧ನೇ ಜೂನ್, ೧೯೬೧ ನೆಹರು
ನಾಲ್ಕನೇಯ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ೧೯೬೯-೧೯೭೪ ೧೮ನೇ ಜುಲೈ, ೧೯೭೦ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂದಿ
ಐದನೇ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ೧೯೭೪-೧೯೭೯ ೨೪ನೇ ಸಪ್ಟಂಬರ, ೧೯೭೬ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂದಿ
ಆರನೇಯ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ೧೯೮೦-೧೯೮೫ ೧೮ನೇ ಜನೇವರಿ , ೧೯೮೧ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂದಿ
ಏಳನೇ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ೧೯೮೫-೧೯೮೯ ೨೫ನೇ ನವ್ಹಂಬರ, ೧೯೮೫ ರಾಜೀವ ಗಾಂದಿ
ಎಂಟನೇಯ ವಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ೧೯೯೨-೧೯೯೭ ೯ನೇ ಜುಲೈ, ೧೯೯೨ ಪಿ.ವಿ. ನರಸಿಂಹರಾವ್
ಒಂಬತ್ತನೇಯ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ೧೯೯೭-೨೦೦೨ ೧೯೯೭ ----
೧೦ ಹತ್ತನೇಯ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ೨೦೦೨-೨೦೦೭ ೨೧ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ , ೨೦೦೨ ವಾಜಪೇಯಿ
೧೧ ಹನ್ನೋಂದನೇಯ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ೨೦೦೭-೨೦೧೨ ೨೫ನೇ ಜೂನ್ , ೨೦೦೮ ಡಾ. ಮನಮೋಹನ ಸಿಂಗ


ಒಂದನೇಯ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ (೧೯೫೧-೧೯೫೬)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಎರಡನೇಯ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ (೧೯೫೬-೧೯೬೧)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಮೂರನೇ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ (೧೯೬೧-೧೯೬೬)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನಾಲ್ಕನೇಯ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ (೧೯೬೯-೧೯೭೪)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಐದನೇ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ (೧೯೭೪-೧೯೭೯)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಆರನೇಯ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ (೧೯೮೦-೧೯೮೫)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಏಳನೇ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ (೧೯೮೫-೧೯೮೯)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಎಂಟನೇಯ ವಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ (೧೯೯೨-೧೯೯)೭[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಒಂಬತ್ತನೇಯ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ (೧೯೯೭-೨೦೦೨)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಹತ್ತನೇಯ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ (೨೦೦೨-೨೦೦೭)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಹನ್ನೋಂದನೇಯ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ (೨೦೦೭-೨೦೧೨)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]