ಬ್ರಷ್ಟಾಚಾರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
Icono aviso borrar.png
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರುತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.
ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಲು ಕಾರಣ: ಈ ಲೇಖನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಅಳಿಸಬೇಕು
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೆರೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್‍ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವರ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಮಾಣ

ಬ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಯಾವುದೇ ಸರಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾದ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ತಾತ್ವಿಕ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಥವಾ ನೈತಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಧಿಕೃತ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಲಂಚ ಮತ್ತು ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಚೇರಿ ಮಾಡಿದವರು ಅಥವಾ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕಚೇರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ, ಅಥವಾ 'ರಾಜಕೀಯ', ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಗುಣವಾಚಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಭ್ರಷ್ಟ ಪದ ಅಕ್ಷರಶಃ "ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುರಿದ" ಎಂದರ್ಥ. ಪದವನ್ನು ಮೊದಲ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಮತ್ತು ನಂತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ತ್ಯಜಿಸುವ ಸೇರಿಸಿದರು ಸಿಸೆರೊ ಬಳಸಿದರು. ಮಾರಿಸ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಕೀಯ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಖಾಸಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಬಳಕೆ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು (ಡಿ) ಭ್ರಷ್ಟ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಇದರಿಂದ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಐ ಹಿರಿಯ , ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ (ಸಿ) ಗೆ (ಒಂದು) ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ (ಬಿ) ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೇವೆ ಎಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವರ್ಣಿಸಬಹುದು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ, ಅಥವಾ ಎರಡೂ (ಇ) ಇದರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಏಜೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಆ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು - ಕಾಫ್ಮನ್, ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾನೂನಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದನೆ ಇದರಲ್ಲಿ 'ಕಾನೂನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ' ಸೇರಿಸಲು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.