ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ

ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಪೌರಾಣಿಕ ಆಧಾರಿತ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಕಡುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡವರಿಲ್ಲ.ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟುಹೋದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಬೂದಿಯಿಂದ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಹಕ್ಕಿಯು ಮತ್ತೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವದೆಂದು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತ, ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ/ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಹಕ್ಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದರೂ, ನಿಜವಿದ್ದರು ಇರಬಹುದು