ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವು ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಸರಿಸುವ ಕಾಯಕಗಳು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಆಕಾಶವಾಣಿ, ದೂರದರ್ಶನ, ಅಂತರ್ಜಾಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಿಸಲಾಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ,ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳೇ ಜೀವಾಳ" ಸುದ್ದಿಗಳಿಲ್ಲದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.ಉತ್ತಮ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಥವಾ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು,ದೂರದರ್ಶನ ಮಾಧ್ಯಮ,ಶ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.