ನವಿಲುಕೋಸು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
GreenKohlrabi.jpg

ನವಿಲುಕೋಸು (ಬ್ರ್ಯಾಸಿಕಾ ಆಲರೇಸಿಯಾ ಗಾಂಜಿಲಸ್ ಗುಂಪು) ಒಂದು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ತರಕಾರಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಎಲೆಕೋಸಿನ ಒಂದು ತಗ್ಗಾದ, ದಪ್ಪನೆಯ ತಳಿ. ನವಿಲುಕೋಸನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ನವಿಲುಕೋಸನ್ನು ಪಾರ್ಶ್ವ ವರ್ಧನೋತಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಕೃತಕ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ (ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ, ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಲಾಕಾರ); ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೂಲ ಎಲೆಕೋಸು, ಬ್ರಾಕಲಿ, ಹೂಕೋಸು, ಕೇಲ್, ಕಾಲರ್ಡ್ ಸೊಪ್ಪು, ಮತ್ತು ಬ್ರಸಲ್ಸ್ ಮೊಳಕೆಯಂತಹದ್ದೆ: ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಡು ಕೋಸು ಸಸ್ಯದಿಂದ (ಬ್ರ್ಯಾಸಿಕಾ ಆಲರೇಸಿಯಾ) ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಜಾತಿ.