ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
HAtomOrbitals.png
ಜಲಜನಕ ಅಣುವಿನ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು, ವರ್ಣೀಕರಿಸಿದ ಸಂಭಾವ್ಯತಾ ಸಾಂದ್ರತೆಯುಳ್ಳ ಅಡ್ಡ-ಕೊಯ್ತಗಳಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಚನೆ: ಮೂಲ ಕಣ
ವರ್ಗ: ಫರ್ಮಿಯಾನ್
ಗುಂಪು: ಲೆಪ್ಟಾನ್
ಪೀಳಿಗೆ: ಮೊದಲನೆಯ
ಒಡನಾಟ: ಗುರುತ್ವ, ವಿದ್ಯುತ್‌ಕಾಂತೀಯ, ದುರ್ಬಲ
ಪ್ರತಿಕಣ: ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್
ಸಿದ್ಧಾಂತ: ಗಿ. ಜಾನ್‌ಸ್ಟನ್ ಸ್ಟೋನಿ (೧೮೭೪)
ಆವಿಷ್ಕಾರ: ಜೆ.ಜೆ. ಥಾಂ‌ಸನ್ (೧೮೯೭)
ಚಿಹ್ನೆ: e, β
ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ: ೯.೧೦೯ ೩೮೨ ೧೫(೪೫) × ೧೦–೩೧ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ.[೧]

೫.೪೮೫ ೭೯೯ ೦೯(೨೭) × ೧೦–೪ u

1೧೮೨೨.೮೮೮ ೪೮೪೩(೧೧) u

೦.೫೧೦ ೯೯೮ ೯೧೮(೪೪) MeV/c2
ವಿದ್ಯುದಾವೇಶ: –೧.೬೦೨ ೧೭೬ ೪೮೭(೪೦) × ೧೦–೧೯ C[೨]
ಗಿರಕಿ: ½

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವ ಋಣವಿದ್ಯುತ್ಕಣ - ಇದು ಋಣ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಮೂಲ ಉಪಪರಮಾಣು ಕಣ. ಗಿರಕಿ-½ ಲೆಪ್ಟಾನ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್‌ಕಾಂತೀಯ ಒಡನಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಈ ಕಣವು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಥವ ಧನವಿದ್ಯುತ್ಕಣದ ೧೮೩೬ನೇ ೧ರಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪರಮಾಣು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೆರೆಯ ಪರಮಾಣು ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟದಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಣಗಳೇ ಕಾರಣ.


ಈ ಕಣಗಳು ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತ ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೂ ತೀರ್ಮಾನವಾಗದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಪ್ರತಿಕಣ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಅಲೆಯಾಗಿಯೂ ಹಾಗು ಕಣವಾಗಿಯೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಣು ಒಳಗಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಂಭವನೀಯ ಅಲೆಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

  1. All masses are 2006 CODATA values accessed via the NIST’s electron mass page. The fractional version’s denominator is the inverse of the decimal value (along with its relative standard uncertainty of 5.0 × 10–8)
  2. The electron’s charge is the negative of elementary charge (which is a positive value for the proton). CODATA value accessed via the NIST’s elementary charge page.