ಆವರ್ತ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
Icono aviso borrar.png
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರುತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.
ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಲು ಕಾರಣ: ವಿಶ್ವಕೋಶದ ಶೈಲಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ

ಆವರ್ತ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ (ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಶನ್) :- ಮಾಹಿತಿ ಸಂಕೆತ ದ (ಅಲೆ ಯ) ಎರಿಳಿತ ಕ್ಕೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಹಕ ಅಲೆಯ ಕಂಪನ ಗಳ ನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.