ಅಲಕನಂದಾ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಅಲಕನಂದಾ ನದಿಯು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿ. ಉತ್ತರಾಖಂಡಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದರಿನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಳಿ ಉಗಮಿಸುವ ಅಲಕನಂದಾ ನದಿ ಸುಮಾರು ೨೨೯ ಕಿ.ಮೀ. ಹರಿದು ಮುಂದೆ ದೇವಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗೀರಥಿ ನದಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗಂಗಾ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗಂಗೆಯ ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗೀರಥೀ ನದಿಗಿಂತ ಅಲಕನಂದಾ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಹೆಚ್ಚು. ತನ್ನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಲಕನಂದಾ ಹಿಂದೂ ಶ್ರದ್ಧಾಳುಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ತನ್ನ ಹರಿವಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣನದಿಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗಮಗಳು ಇಂತಿವೆ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳು ಪಂಚಪ್ರಯಾಗಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

"http://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಲಕನಂದಾ&oldid=317960" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ